Vše o životě a pro život!!


Úmrtí zdravého rozumu  

Milá přítelkyně, milý příteli,

S hlubokým smutkem v duši vám oznamujeme úmrtí našeho drahého přítele, který se nazýval ZDRAVÝ ROZUM…
Přežil mezi námi dlouhé roky…
... a nikdo přesně neví, kolik měl let.
Údaje v matrice, kde byl zaregistrován, byly dávno skartované. Dnes už na něj jen vzpomínáme.
Dával nám dobré životní rady, třeba:
"Komu se nelení – tomu se zelení! "
"Nečekejte vše jen od druhých!!"
anebo
"Za své vlastní chyby si neseme svou odpovědnost!"
a mnoho dalších…
ZDRAVÝ ROZUM žil vždy jednoducho a respektoval taková fakta jako:
«Neutrácej víc, než kolik máš ...»
nebo výchovná pravidla jak například:
«Za dítě rozhodují ti, kteří za něj zodpovídají – jeho rodiče!»
Bohužel ZDRAVÝ ROZUM začal ztrácet půdu pod nohama.
Rodiče začali totiž napadat a osočovat učitele, kteří se pokoušeli naučit jejich děti dobrým mravům, a obyčejné hygieně, slušnosti a ohleduplnosti.
Stav zdravého rozumu se velice zhošil. Dověděl se totiž, že ze zaměstnání vyhodili kantora, který si dovolil napomenout hrubě a sprostě se vyjadřujícího studentíka.
Působil tím prý totiž "omezování vyvíjející se osobnosti" a "sebevyjádření" dítěte.
Dále se stav zdravého rozumu zhoršoval, když školy potřebovaly souhlas rodičů na to, aby mohla být ošetřeno zranění - byť jen odřenina kolena jejich dítěte. Ale nesmí si dovolit jakkoliv hodnotit chování dítěte a vůbec už ne cokoliv někam poznamenat (osobní data) nebo podávat informace i o zcela surových činech, které ve škole vyvedly jejich ratolesti!
Nakonec ZDRAVÝ ROZUM ztratil chuť do života, když zjistil, že o zloděje, mafiány a kriminálníky je lépe postaráno, než o jejich oběti!
Další morální a fyzické rány zdravý rozum dostal, když "nezávislí soudci"a "spravedliví úředníci“ rozhodli, že je velmi trestuhodné bránit se ve vlastním domě, obchodě nebo podniku proti zlodějovi nebo násilníkovi,protože útočící kriminálník se může chudák cítit ohrožen neúměrnou obranou bránícího se!!
ZDRAVÝ ROZUM nadobro ztratil jakoukoliv chuť do života, když se dověděl, že žena, která si do vysokého věku neuvědomila, že šálek horké kávy může pálit a být horký, a která si nešikovně vylila pár kapek na nohu, požádala výrobce kávovaru o miliónové odškodné – a DOSTALA JEJ!!!
Smrt ZDRAVÉHO ROZUMU se dala čekat.
1) Nejdříve zemřeli jeho rodiče Pravda a Důvěra.
2) Pak zemřela jeho manželka Diskrétnost.
3) Někam se ztratila dcera Zodpovědnost a syn Slušnost
Zato zůstali tři následovníci:
1) "Znám svá práva!!"
2) "To je chyba jiných!!"
3) "Jsem obětí téhle společnosti!!"
Na jeho pohřbu nebyly davy. Neexistuje totiž dost lidí, kteří by jej vůbec znali. Vlastně si málokdo vůbec všiml jeho odchodu.
Ale pokud máte tušení, co to byl ZDRAVÝ ROZUM, pokud si na něj ješte vzpomínáte a pokud chcete oživiť jeho vzpomínku, udělejte aspoň málo:
Upozorněte přátele na úmrtí našeho ZDRAVÉHO ROZUMU!
Upozorněte je zasláním odkuazu na tuto zprávu!

Pokud nevíte, o čem je řeč, nemusíte nic dělat! Hezký den přeji!

P.S.: Prosím případně tohle čtoucí pedagogické pracovníky, kdyby byli tak laskavi a sdělili mě, podle kterého zákona a kdo je opravňuje k tomu, aby vytýkali žákům a studentům chování a jednání, které tyto "vychovávané subjekty" naučili jejich rodiče?
Normy učiva matematiky či jazyka bychom pochopili a umíme i vidět známkování za výkon – ale kde jsou popsány ty normy toho "slušného chování" to nevím. Ani v parlamentu není známo, co je a co není slušné. Jak si tohle mohou dělat kantoři svévolně podle sebe, když pracují za peníze nás všech??
Prosím o sdělení, jak znějí tyto normy a předpisy pro chování žáků ve školách, kde mají tyto normy svou zákonnou formu a jaké je číslo zákona a Sbírky, který popisuje tzv. "slušné a normální chování" – prostě o co opírají učitelé svůj postup směrem k "subjektům výchovy"?
Když si rodiče přejí, aby dítě mluvilo ve škole sprostě (tak, jak se u nich doma mluví) – proč se má kantor snažit to ztvrátit nebo potlačovat?? Proč se mají rómské děti učit gadžovské zvyky? Proč má muslimské dítě chodit do školy v den svého pracovního klidu – v pátek??? Proto, že si křesťani a židi prosadili svou sobotu a neděli? To není diskriminace? Proč učitelé tělocviku svlékají muslimské dívky a nutí je proti jejich vůli se veřejně obnažovat tím, že je donutí obléci si velice nemravný tzv."cvičební úbor"???
Uvědomte si, že je velmi důležité toto stanovit a tím stanovit jakousi českou "bílou normu" – protože bude nutné pro připravovanou antidiskriminaci menšin nalézt i "rómské normy" resp. "muslimské normy" a pod.
Nebo si fakt myslíte, že budete bílé české, tmavé cikánské nebo arabské dítě ve škamnách vaší třídy předělávat na "normálního gadžu" podle vlastního odhadu a svévole??
Ta vaše představa (u každého kantora jiná), co je a co není pro vaše dětičky správné – to má být jako určující výchovná norma pro tuhle komunitu? To snad né!!
To byste nebyli špatně placení státní zaměstnanci, ale bohové!! To vám nikdo nemůže dovolit – proto prezident Klaus řekl: "Nevidím žádnou reformu!!!" když se podíval do papírů a viděl tam zase jen to, že to žádným popisem smyslu a standardu výchovy (aspoň té bílé gádžovské) nezačíná.
Uvědomte si laskavě, že naposled tyto normy chování uzákonil císař Josef II. v rakouské původní školní reformě (1777). Od té doby se taková autorita v Rakousku, Československu a Česku nenašla a veškeré "reformy školství" jsou zcela nerozhodné a zmatené snahy plnit původní císařovy představy!!