Vše o životě a pro život!!


Je krásné, že jsi!

Okamžiky, na které se nezapomíná. Vlastně jsem chtěla jen předat maličkost a hned zase spěchat dál. Zastavila mě však přívětivá řeč sousedky: "Jsem tak ráda, že tě zase vidím!" Tato srdečná slova byla pro mě nečekaným povzbuzením. Vytrhla mě na chvíli z myšlenek na každodenní starosti. Napadlo mě, že je to vlastně krásný pocit, když si nás ostatní lidé všimnou! Jak důležité jsou pro každého z nás i drobné projevy zájmu a upřímné radosti. Když slyšíme "Je krásné, že jsi, jsem ráda, že tě mám!". Taková slova působí jako sluneční paprsky v našem životě. Pomáhají nám, abychom nebyli pohlceni šedí každodenního života. Jsou jako nový svěží vítr do plachet.
Trvalá radost. Slova přátel nás potěší, ale nemůžeme s nimi vždy počítat. V mnoha těžkých situacích zůstáváme sami a postrádáme povzbuzení a oporu. Všichni dobře vímě o proměnlivosti pocitů lidí - sympatií, odmítnutí, lhostejnosti, netečnosti nebo příchylnosti. Když o tom všem přemýšlím, vybavují se mi jedinečná slova Bible - osobní vzkaz pro každého z nás: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Protože jsi v mých očích tak drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval." (Bible, Izaiáš 43.1,4). Samotný Bůh, Stvořitel nebe a země, nám tímto říká: "Tvůj život mi není lhostejný. Nemusíš se bát, jsem vždy s tebou." Toto zaslíbení platí i v dnešní době. Ani všední den se svými starostmi nemůže oslabit sílu jeho lásky. Boží slovo je stálé a věčné, zatímco o lidských slibech to neplatí!
Člověk - Boží originál. Bůh stvořil každého z nás jakooriginál, jsme jedineční a nezaměnitelní. Proto má každý člověk pro něj nesmírnou cenu. Není mu lhostejné, co se s námi děje. Bůh si přeje, abychom žili v lásce, podle Jeho dokonalého řádu, který od stvoření světa pro nás připravil. Ale lidé jdou jinou cestou, plnou pýchy a vzdoru. Bůh se však ve své lásce k nám znovu přibližuje. Přišel osobně v Ježíši Kristu. Ježíš vzal na sebe naše hříchy,, které ničí náš život a oddělují nás od Boha. nyní s Ním můžeme opět hovořit. Ježíš rozumí našemu trápení. Když se k němu modlíme, slyší nás a odpouští nám naše viny, když je vyznáváme. Jsme Božími cennými originály. Bůh má s životem každého z nás svůj plán. On chce náš život formovat a dát nám plné duchovní zdraví. Čeká jen na náš souhlas. Když Bohu odevzdáme celý svůj život, stojí vždy při nás a chrání nás. Slibuje nám svou lásku a přítomnost pro každý okamžik našeho života. 
Nikdy nezapomeň! Tvůj život nevznikl náhodně! Vždyť dárcem života je svrchovaný Bůh. Tvůj život vznikl z úmyslu Stvořitele. To, že jsi, je jeho dar! Nezapomeň! Nikdo nemyslí, necítí, nejedná jako ty, nikdo se neusmívá tak, jak to děláš právě jen ty. Nikdo nevidí nebe stejně jako ty a nikdo neví to, co víš jen ty sám. Tvůj obličej a pohled tvých očí nemá nikdo jiný než ty. A proto nezapomeň, že jsi boháčem - lhostejno, máš-li peníze či nemáš, protože můžeš ŽÍT!! Žádný člověk nemá život zcela shodný s tvým. Jsi chtěným Božím dítětem, ne dítětem náhody nebo hříčkou přírody, a je jedno, zda momentálně zpíváš píseň svého života v moll nebo v dur. Vždyť jsi Božím stvořením a proto jedinečným!!