Vše o životě a pro život!!


Hra o život

Rekordní německý jackpot ve výši 43 milionů eur, což je v přepočtu přes miliardu českých korun, padl. Tipovací horečka zasáhla i sousední země. Přilákala po bohatství toužící Rakušany, Dány, Francouze, Poláky i Čechy. Němci vložili do slosování 135 milionů eur. Dosud rekordní sumu 37,7 milionů eur vyhrál v německém Lottu v říjnu 2007 41-letý ošetřovatel ze Severního Porýní . Vestfálska, který vyplnil 6 políček za 9,5 eur.
Užít si života. Lidé toužící po rychlém zbohatnutí nešetří ani námahou, ani penězi, ani časem. Jsou ochotni jet přes celou republiku, jen aby vyplnili a podali tiket ve sběrném místě. Ve skrytu duše doufají, že se na ně třeba štěstí trochu usměje a konečně si budou užívat života plnými doušky. Jsou si vědomi, že šance vyhrát hlavní cenu je téměř nulová. Avšak touha po bezstarostném životě v blahobytu je silnější než zdravý rozum. 
Padesát na padesát. Vím o daleko lepší "hře", kde úspěšnost výhry je minimálně 50-procentní. Je to hra, ve které člověk může všechno vyhrát nebo všechno prohrát. Hraje se v ní totiž o život. Člověk se musí rozhodnout: buď žít s Bohem, nebo bez Boha. Někdo může namítnout: "Není o čem diskutovat, vědci dokázali, že Bůh neexistuje. Život je jen náhoda." Je tady však jiná skupina vědců, kteří tvrdí pravý opak. Svými studiemi dokazují, že vesmír a život mohl vzniknout a dosud existuje díky vysoce inteligentní bytosti.
Čemu dát přednost? Komu tedy věříš? Jak se máme rozhodnout? Vždyť žijeme jen nednou a bylo by katastrofální prohrát svůj život. Podívejme se, jaké máme možnosti. Když nepřijmu Boha, mohu si sice dělat, co chci, ale sklidím, co jsem zasel. Mohu si "zpříjemňovat" život různými věcmi, jako jsou cigarety, alkohol nebo nevázaný sex. Mohü usilovat o maximální úspěchy v práci a šplhat po kariérním žebříčku co nejvýše. Smyslem mého života se mohou stát adrenalinové zážitky, zábava, kultura nebo cestování. Sázka na tyto životní cíle nakonec přináší někdy podlomené zdraví, jindy zničené vztahy, zlomená přátelství, nebo neuspokojený pocit prázdnoty. Ale i kdybych svůj život zaměřil na tak kladné hodnoty, jako je například rodina nebo manžerlství - bez Boha není šance na životní výhru. Život bez Boha nepřinese to pravé naplnění a končí v trápení ve věčném oddělení od Boha. Pokud však člověk přijme do svého života Božího Syna Ježíše Krista, nemůže prohrát. Prožije svůj život s láskou a pokojem. A když přijde těžké období, ví, že na řešení situace není sám. Možná si někdo myslí, že život křesťana je nudný. Opak je pravdou. Ušetří si jen spoustu problémů, které si člověk bez Boha často sám způsobí. A nejlepší na konec: Těm, kteří vytrvají, Bůh slíbil nebeské království - věčný život v lásce, pokoji a radosti.
"Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují." (1.Korint. 2.9)