Vše o životě a pro život!!


Poslední 4 minuty

V době zvýšeného nukleárního napětí, v období tzv. studené války, pociťovali obyvatelé naší planety nebývalé ohrožení. Na systémy varování před nukleárním útokem byly vynaloženy miliardy peněz. Přesto experti konstatovali, že i po bleskovém varování budou lidem zbývat nejvýš 4 minuty.
Jste připraveni? I dnes jsme zavalei zprávami o různých katastrofách, neštěstích, teroristických útocích apod. Do našeho podvědomí se neustále vkrádá pocit ohrožení. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude mít více nebo i méně než ty 4 minuty. Poslední minuty života - přemýšlejme: CO by asi problěhlo hlavou nám? A vůbec, JAK by měl být člověk připraven na tento okamžik? Na to neradi myslíme, myšlenky na smrt v nás vždy potlačuje podvědomý strach. Do mysli se nám vzápětí vkrádá otázka: Bide i nějaké "potom"? Bible, Boží slovo, nám lidem dokážedát na všechny otázky života i smrti přesnou odpověď. Vysvětluje, že je to náš hřích, který v nás působí strach ze smrti. Informuje nás pravdivě o tom, co bude následovat: "A jako každý člověk jednou umírá a potom bude soud.." (Židům 9.27). Kdybychom se mohli zbavit hříchu, nemuseli bychom se pak bát smrti. Ale jak to udělat? I o tom Bible přináší zprávu. Bůh sám zvolil způsob záchrany člověka. Jediný a jedinečný! Poslal k nám Prostředníka - svého Syna Ježíše Kista. 
Spasitel světa. Už před narozením Ježíe Krista bylo dáno prorocké poselství o jeho úloze na zemi: "Nebo On vysvobodí svůj lid z jejich hříchů.." (Matouš 1.21). A když Mesiáš Ježíš Kristus započal veřejnou činnost, byl představen slovy: "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa" (Jan 1.219). To se stalo, když byl za nás ukřižován. Jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů. Apoštol Petr, 1 z učedníků Ježíšových, o tom napsal: "Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu." (1.Petrův 3.18). Za 3 dny pak Pán Ježíš Kristus vstal slavně z mrtvých. Takové tedy bylo Boží opatření k odstranění hříchu: Pán Ježíš Kristus umřel za hřích celého světa. To však neznamená, že každému člověku je automaticky hřích prominut. Spasení, které Bůh připravil, musí každý člověk přijmout osobně. Také vy je můžete mít, když připustíte, že jste hříšní, odvrátíte se od hříchu a uvěříte, že Pán Ježíš Kristus vzal vaše hříchy na sebe a svou smrtí na kříži za ne zaplatil. Pouhou vírou v tento čin Ježíše Krista ruší Bůh trest za hříchjednou provždy. 
Ježíš Kristus řekl: "Amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne, posla, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života." (Jan .24).