Vše o životě a pro život!!


Stůj pod křížem!

 R.: Stůj pod křížem, o stůj, jen chvíli stůj! Vždyť na kříži umírá přítel tvůj! 
Hlavu svou zemdlenou má k tobě skloněnou.
Chvíli stůj a uvažuj: Nabízí ti ŽIVOT svůj – NEJLEPŠÍ PŘÍTEL tvůj, nejlepší přítel tvůj – PŘÍTEL TVŮJ!!

1. Kolik jsi přátel měl? Prsty když postačí, spočítej. Zda víš, kdo tě měl tak rád, že byl schopen život dát.
VZPOMÍNEJ, znáš-li Jej, zůstaň stát!!

2. Sebe sám máš se ptát, zda umíš přátelství druhým dát. 
Přinést oběť pohladit, nezneužít, nezradit! Těžký kříž bližnímu usnadnit!

3. Pod křížem uč se znát, jak dlouho lidi máš milovat. 
Život přejde jako sen, nejvzácnější zbývá JEN čas, který prožil jsi s Ježíšem!

STŮJ POD KŘÍŽEM – a smiř se s Ním!! Můžeš snad Jeho nabídku odmítnout???