Vše o životě a pro život!!


Poselství

Máme pro vás dobrou zprávu, lidé - důležité Boží poselství:

"Krátký čas zbývá a pak Ježíš přijde, a blaze těm, kdo jsou s Ním smířeni!"

Každý z nás měl kdysi vážný problém. Prázdný byl a světem obelhán.

V úsilí řídit vlastní život "po svém" naplnění a smysl hledal sám.

Proč však hledat dál v tom světě pustím štěstí, které zdroj jen v Bohu má??

S důvěrou navrátit se k Němu zkuste - pak poznáte, co je být milován!!

Vrátit se smíš tam, kde Bůh tě čeká, láskyplnou náruč otvírá!

Srdce tvé milost zaplaví jak řeka, od starostí a vin ho obmývá!

Bůh svou lásku dokázal na kříži, kde za naše hříchy zemřel Pán.

Pro každého, kdo s vírou k Němu vzhlíží, má věčný ŽIVOT a dokonalý plán!

CO vám Jeho výzvu přijmout brání? Snad nemáte srdce kamenné?!

V soudný den vás pak NIC už nezachrání, jestliže dnes Mu odpovíte "Ne!"

Vrátit se smíš tam, kde Bůh tě čeká!! Vrátit se smíš tam, kde Bůh tě čeká!!

Vrátit se smíš tam, kde Bůh tě čeká!!!

BŮH TĚ ČEKÁ!!!