Vše o životě a pro život!!


S Bohem!!

Takto se často loučíme a většinou ani nepřemýšlíme, co tím říkáme. Ve skutečnosti to není poslední rozloučení se zemřelým člověkem, ani fráze, kterou někomu dáváme najevo, že už se s ním nechceme nikdy setkat. Znamená to "Buď s Bohem!" - jinými slovy - "ŽIJ s Bohem, měj s ním vztah, buď s Ním v každé chvíli svého života - a pak i na věčnosti!! "Buď s Bohem" tedy není "definitivní rozloučení", ale nejdůležitější rada, jakou bychom někomu mohli dát a sami přijmout!! BUĎ S BOHEM!! Poznej Ho OSOBNĚ, získej vlastní přesvědčení o Jeho existenci a zkušenost s Ním, buduj s Ním vztah a dovol Mu, aby tě vychovával, vedl, učil a chránill - protože tě miluje a má pro tebe nádherný plán!! Nejsi produkt evolučního vývoje z nižších živočišných druhů, ale unikátní lidská bytost, stvořená všemohoucím milujícím Bohem k Jeho obrazu za účelem důvěrného vztahu s Ním!! Možná zjišťuješ, že ti vë tvém životě pořáíd něco chybí, že pořád nejsi vnitřně uspokojený. Stále se snažíš něčeho dosáhnout v domnění, že pak budeš spokojený a šťastný, ale pořád se cítíš prázdný. Je to jen proto, že jsi nikdy neslyšel nebo nepřijal radu "BUĎ S BOHEM" a stále se pokoušíš žít jakkoli jinak - po "svém", bez Něj. Možná jsi o Něm nikdy neslyšel, možná nevěříš v Jeho existenci nebo považuješ víru za nějaký "přežitek" nebo "berličku" pro nějaké ubožáky, k nimž ty "rozhodně nepatříš. Ve skutečnosti je víra právě ta moc, která dá tvému životu skutečný smysl, protože ti pomůže poznat Boha a žít v Jeho blízkosti jako Jeho bezpodmínečně milované dítě!! Není NIC lepšího!! Proto se zamysli a dej si říct! "Buď s Bohem" není rozloučení, ale pozvání - do Jeho náruče!! přijmi ho!! Buď s Bohem - tady teď i potom "tam"!!