Vše o životě a pro život!!


O lásce

  CO JE ČLOVĚK BEZ LÁSKY BOŽÍ ?
Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým,
odpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným,
spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým,
pravda bez lásky činí člověka kritickým,
moudrost bez lásky činí člověka prohnaným,
přívětivost bez lásky činí člověka pokryteckým,
pořádek bez lásky činí člověka malicherným,
důstojnost bez lásky činí člověka domýšlivým,
majetek bez lásky činí člověka lakomým,
 víra bez lásky činí člověka fanatickým.
ŽIVOT BEZ LÁSKY AGAPÉ – POSTRÁDÁ SMYSL !
1 Korintským 13:1-3. (čti celou kapitolu)
Řecké slovo AGAPÉ, VYJADŘUJE NEJVYŠŠÍ A NEJUŠLECHTILEJŠÍ PODOBU SEBEOBĚTAVÉ LÁSKY, KTERÁ VE SVÉM OBJEKTU VIDÍ NĚKOHO NESKONALE CENNÉHO.