Vše o životě a pro život!!


Není láska jako láska

Bylo mi šestnáct, když jsem darovala svoje panenství. Nikdy jsem ho však neztratila, dala jsem ho. Věřila jsem, že přítele miluji, on mi také řekl, že mě miluje. Dnes si však myslím, že to bylo jen citové vzplanutí, a ne ta pravá trvalá láska. Vždyť se sotva vidíme a on mě už nevyhledává. Je mi to líto, chybí mi, protože jsem mu dala něco ze sebe, co už nemůžu dát nikdy jinému. Nebyl to vůbec takový zážitek, jaký jsem očekávala. Ve filmech to bylo vždycky tak skvělé. Bolelo to, a teď to bolí ještě víc, protože nejsme spolu.
CO JE TEDY LÁSKA? Zpíváme o ní, čteme, mluvíme, sníme o ní. Co však láska vlastně je? Co znamená „miluji tě“? Často se stává, že chlapci jdou jen po sexu a pod pláštíkem lásky chtějí dosáhnout svého: mladý muž bere dívku kolem ramen a šeptá: „Miluji tě a budu tě milovat vždycky.“ Potom řekne: „A jestli mne máš ráda, tak se budeme milovat.“ Je to láska? Jistě ne! To je vydírání, sobectví a sexuální nátlak – jedna z nejhorších věcí v mezilidských vztazích.
Chlapci často říkají: „Před manželstvím bych se chtěl s nějakou holkou vyspat.“ Ale když se zeptám: „Jaké děvče by sis potom chtěl vzít – pannu, nebo nějakou „zkušenou“ holku?“, vždycky odpovídají: „Pannu!“ To ukazuje na dvojí morálku a neuvěřitelný egoismus.
DRAHOCENNÝ DAR. Je špatné být pannou či panicem? Když dávám tuto otázku studentům, odpovídají: „Není, je to v pořádku“ Ne všichni jimi jsou, ale souhlasí s tím, že jsou pro to dobré důvody: vyhnout se všem nebezpečím a problémům – nemocem, nechtěnému těhotenství, citové bolesti atd. Znám jednu 19letou dívku, která je velice hezká. Rozhodla se, že až do svatební noci zůstane pannou. Většina jejích přátel to respektuje. Někteří si ji však ve škole dobírají, říkají jí „jeptiška“ a že je frigidní. Jednou se k nim však otočila a mírně řekla: „Poslouchejte. Kdykoliv se mi zachce, můžu být jako vy, ale vy už nikdy nemůžete být jako já.“ Uvědomila si totiž, jak vzácné je její panenství, které nehodlala jen tak lehce ztratit. Dívky si tyto věci obvykle uvědomují daleko dříve než chlapci, se kterými chodí. Většinu dívek není třeba o výhodách zdrženlivosti přesvědčovat. Některé dívky jsou proti svému názoru nakonec ochotny se svými chlapci spát, především proto, že doufají, že je sexem přitáhnou do trvalého vztahu. Ale funguje to právě naopak. Předtím si jí vážil a choval ji ve velké úctě, ale nyní jí pohrdá jako obyčejnou lacinou holkou. Ženino tajemství je jejím velkým bohatstvím a ve chvíli, když se s ní muž vyspí, „ji poznal“. V jistém smyslu bylo vše odkryto.
VZOR PRO ŽIVOT. Dotazuji se studentů, co soudí o tom, jak Bible hodnotí sex – jako dobrý nebo špatný? Většina chápe, že Bůh nám dal sex jako dar pro potěšení v manželství a pro zachování potomstva. Sex je dar. Proč tedy s ním máme tolik problémů? Dal nám snad Bůh špatný dar? Ne, všechny dary jsou dobré, včetně sexu, ale my sex zneužíváme. Následky špatné volby pak vidíme všude kolem sebe: pohlavní nemoci, nechtěná těhotenství, citová zranění a ostatní problémy. Návod pro náš správný život je v Bibli. Dává nám rady, jak utvářet mezilidské vztahy, rady pro rodinu, výchovu dětí, pro sexuální život, zdraví atd. Obsahuje velké množství užitečných informací, které platí také v dnešní době, i když byly napsány před tisíci lety.
Někteří obviňují Pána Boha z toho, že nám kazí radost, když nám nedovoluje žít sexuálně před manželstvím, nebo mít poměr mimo manželství. Chce nám opravdu kazit radost, nebo nás chce naopak chránit? Pán Bůh jako milující a starostlivý Otec chce své děti ochraňovat od všech problémů, a to i v manželství a rodině.
PRAVÁ LÁSKA! Když Bůh mluví o lásce, říká, že máme chtít to nejlepší pro druhého. Láska není sobecká. Není zaměřená na sebe. Je starostlivá, ohleduplná a trpělivá. Láska se nechce nikoho a ničeho zmocnit, ani něco získat. Osvobozuje a dává. Považuje blaho druhého za důležitější než své. Zdá se, že to jde proti naší sobecké přirozenosti. Proto milovat není snadné. Je to jeden z hlavních úkolů života. Moderní láska je mnohem snazší – potkat někoho, vzplanout, pomilovat se, omrzet se jeden druhému, hledat někoho jiného… Je to snazší, dokud nemusíme platit nemocí, nechtěným těhotenstvím, citovou bolestí, výčitkami svědomí. Opravdová láska je však věrnost, úcta, dávání, nesobeckost. Není to snadné, ale jsme-li upřímní, přiznáme, že právě to potřebujeme a v hloubi srdce po tom všichni toužíme.
PŘIJMI POMOC! Pán Bůh chce člověku pomoct. To nakonec v nejvyšší míře prokázal tím, že poslal svého Syna – Ježíše Krista, aby zemřel na kříži za naše hříchy. Tato událost je skutkem pravé lásky, nejvyšším v historii lidstva. Možná, že tomu už věříš a přijal jsi Boží lásku do svého života. Jít Boží cestou – to je křesťanský život. Jeho základem je vztah, nikoli náboženství. Je to osobní poznávání Boha jako Otce a Přítele. Mám tento vztah s Bohem již 14 let a snažím se touto cestou jít. Mnohokrát mi Bůh pomohl a nemohu o tom mlčet. On je mým nejlepším přítelem i nejlepším přítelem mé manželky. Oba si uvědomujeme, že v každém z nás je touha po něčem, co může uspokojit jen Bůh. Takto nás Bůh stvořil. Mnozí lidé se honí za penězi, kariérou nebo sportem, jiní se snaží vyplnit vnitřní prázdnotu cestováním, falešným náboženstvím, sexuálním prožitkem, alkoholem a dokonce i drogami, ale nic z toho je opravdově neuspokojuje. Ve chvílích, kdy jsme úplně sami, bloudíme přírodou, nebo v noci pozorujeme hvězdné nebe, můžeme slyšet, jak nás Pán Bůh volá. V srdci máme věčnost a jedině věčný Bůh může dát smysl našemu životu, který hledáme, a věčnou lásku, po které toužíme.

Autor textu: Stuart Angus,zakladatel ACET v ČR, autor knihy „Sex, AIDS a vztahy“. V současnosti působí na Novém Zélandu.
Organizace ACET pořádá přednášky zaměřené na problematiku drog, partnerských vztahů, sexu a nemoci AIDS.
Nabídka přednášek zejména pro střední školy a gymnázia:
- Sex, AIDS a vztahy
- nebezpečí drog
- láska a vztahy
- o nebezpečí kouření
- šikana a zneužívání
- pornografie a kult těla
- migrace lidí a AIDS

Více informací a kontaktní adresa:
ACET, o.s. ČSA 492, 537 01 Chrudim, tel.: 733 121 953, e-mail: acet.cz@volny.cz www.acet.cz

obrazekobrazek