Vše o životě a pro život!!


Kalendář BTM 2013

1. Leden - Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho. (5. Mojžíšova 4,29)
Bůh je nekonečně daleko, ale přitom nemusíme udělat ani krok, abychom se s ním setkali.

2. Únor - Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. (Židům 11, 1)
Velká víra důkazy nehledá, ale přináší.

3. Březen - Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. (Lukáš 11, 9)
Boží zásoby jsou neomezené, ale zatímco bychom se měli učit čerpat, snažíme se vystačit si.

4. Duben - Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Římanům 8, 31)
Bůh nehledá odvážné muže - hledá muže, kterým by mohl dodat odvahu.

5. Květen - Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí… (1. Korintským 13, 4)
Láska je jediná měna, jejíž hodnota nikdy nekolísá. Padělat ji můžeš jenom ty.

6. Červen – „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ (Žalm 91, 2)
Když tě život srazí na kolena, využij toho – začni se modlit.

7. Červenec – „Smiluj se nade mnou, Bože,… pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti.“ (Žalm 51, 3)
Největší hlouposti člověk provede, když chce vypadat chytře.

8. Srpen – „Snažte se žít pokojně,… pracujte vlastníma rukama… (1. Tesalonickým 4, 11)
Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce dělat.

9. Září – Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. (Žalm 23, 1)
Když se Ti něčeho nedostává, řekni to Bohu a lidé ti to přinesou.

10. Říjen – Kdo by chtěl být mezi vámi velikým, buď služebník všech. (Matouš 20, 26)
Pokora je nejlepší ochrana nejen před pýchou, ale také před komplexem méněcennosti.

11. Listopad – Ježíš řekl: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ (Jan 14, 1–2)
V okamžiku smrti přicházíme o všechno, ale zase jdeme tam, kde všechno je.

12. Prosinec – I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. (Lukáš 2, 7)
Vánoce jsou Boží dar, na který lidé šetří celý rok.

 
 
Technická data: Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. 
Citace veršů: Ekumenická Bible, Bible 21.
Aforismy: Pavel Kosorin, nakl. Cesta, Brno.  Cena: 35 Kč