Vše o životě a pro život!!


Peníze nebo život?

„Všechno je to o penězích“, řeknou vám dnešní mladí lidé, ať začnete rozhovor na jakékoliv téma. Je až neuvěřitelné, kolik máme v naší české kultuře nejrůznějších přísloví a lidových rčení na téma peníze. A přibývá jich! Lidé vám budou znovu a znovu tvrdit, že všechno se točí kolem peněz. Dnes světu vládnou peníze! A máte-li jich dost, máte všechno.
Peníze, peníze a zase peníze
Stali jsme se otroky peněz, zdá se, že nás pronásledují na každém kroku. Všechno vidíme a hodnotíme přes peníze. Když pak mnozí lidé přiznávají, že ani obrovské množství peněz jim nezajistilo šťastný a dlouhý život, říkáme si: „To není můj případ. Já bych s tolika penězi hospodařil lépe.“ Ale ani miliony v bance nás neochrání před nečekanou přírodní katastrofou, před zhoubnou nemocí, před zradou
„bývalých“ přátel. Mnozí si přesto cení svých peněz a svého majetku více než života druhých lidí. Žijí jen sami pro sebe, pro své sobectví.
Tragický příběh
Když mluvíme o penězích, možná se nám vybaví postava Jidáše. Příběh o něm je výstižně popsán v Bibli. Jidáš byl jedním z Ježíšových učedníků, byl svědkem jeho zázraků, které potvrzovaly, že Ježíš je Boží Syn. Nakonec jej však zradil. Za peníze. Za velmi slušnou částku peněz. Naprosto jej omámila vidina toho, co by si za ně mohl pořídit. Za třicet stříbrných ho prodal nepřátelům. Tak Jidáš „ocenil“ svého Mistra. Když pak viděl, jak Ježíše spoutali, odvedli a vydali vladaři Pilátovi k odsouzení, hnulo se v něm svědomí. Příliš pozdě. Marně se ještě pokoušel zvrátit běh velikonočních událostí vrácením peněz. Pozdě volá: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Dobrovolně ukončil svůj život. Výčitky svědomí byly silnější než síla a moc peněz. Žel, i dnes mezi námi žijí ti, kteří jsou všeho
schopni kvůli penězům.
Zásadní volba
Ježíš připustil Jidášovou zradu jen proto, aby naplnil vůli svého Otce v nebi. Nakonec potupně umírá na kříži, aby zaplatil za naše hříchy. Na místě, kde bychom měli být my, umírá On sám. Nebyli jsme vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Je až neuvěřitelné, že Bůh tak vysoce ocenil hodnotu našeho života, když obětoval svého vlastního Syna.
Možná si v této chvíli řekneš: „A co já s tím? Nikomu jsem neublížil a nikoho jsem se o nic neprosil. Stačím si na svůj život sám.“ A půjdeš dál svou cestou. Rád bych Ti však připomněl, že podle Boží spravedlnosti jsme všichni hříšní. Nikdo není bez viny. Po smrti jsme odsouzeni k životu bez milujícího Boha, ve věčném trápení. Ale i pro Tebe platí: uvěříš-li, že Ježíš Kristus zemřel na kříži za Tvoje hříchy a přijmeš ho jako Pána svého života, budeš zachráněn pro věčný život v nebi. Je to jen otázka volby. Rozhodni se správně! Tvůj životní příběh může mít šťastný konec.
  obrazek          obrazek
obrazek           obrazek