Vše o životě a pro život!!


Na čem záleží

Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme - ALE na tom, jestli z toho, co máme, umíme dávat!
Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit - ALE na tom, jestli umíme přemáhat sami sebe!
Nezáleží na tom, jaké máme školy a znalosti - ALE na tom, jak moudře s nimi umíme hospodařit!
Nezáleží na tom, co děláme, ALE na tom, jak a proč to děláme!
Nezáleží na tom, zda se umíme veselit - ALE na tom, zda dovedeme přinášet radost druhým. 
Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach - ALE na tom, jestli se chováme, jako bychom strach neměli.
Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne - ALE na tom, jak ho umíme přijmout, když přece jen přijde!
Nezáleží na tom, jestli jsme šťastni - ALE na tom, jak umíme druhé udělat šťastnými!
Nezáleží na tom, zda jsme milováni - ALE na tom, zda milujeme druhé a jsme jim požehnáním!
Nezáleží na tom, co o nás lidé říkají - ALE na tom, jací sskutečně jsme a jak jsme věrni sami sobě!
Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit - ALE na tom, aby naše slova vyjadřovala úctu k pravdě!
Nezáleží na tom, jestli Bůh plní naši vůli - ALE na tom, zda my se snažíme uskutečňovat Jeho vůli!
Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi - ALE na tom, jak jsme naplnili svůj život!
Nezáleží na tom, kdy zemřeme - ALE na tom, zda jsme připraveni kdykoli se s Bohem setkat!