Vše o životě a pro život!!


Stálo to za to?!

Každý z nás už měl určitě rozbité koleno nebo loket, o něco se poškrábal nebo se dokonce i řízl. A tekla mu krev.

Bylo to jednou, když jsme byli s dětmi na prázdninách. Krásný den, sluníčko hřálo, všechno kvetlo a vonělo. Děti si různě hrály a sportovaly. každý dělal to, co ho nejvíc bavilo. najednou ke mně přiběhla Miluška, otevřela sevřenou dlaň a říká: „Podívej, co mám!“ Na její dlani ležel malý kousek tmavozeleného skla. „Ten je krásný! Kdes ho našla?“ ptám se. „Byl zašlapaný támhle na té cestičce,“ ukazuje ochotně. „Ty ses přitom pořezala! Ukaž, já ti to ošetřím,“ dodávám, když vidím zvolna padající červené kapky krve.“Já vím, ale to nevadí. Mně to stálo za to!“ vysvětluje a už utíká za někým jiným podělit se o radost. A já bezděky opakuji po ní: „To nevadí, mně to stálo za to!“
Dávný příběh. Najednou jsem v myšlenkách v úplně jiné zemi, v jiné době. Myslím na život Božího Syna – Ježíše Krista. Sestoupil z nebe na zem, aby nás zachránil. Když Pána Ježíše přibili na kříž, také mu tekla krev. Z rukou, nohou, hlavy, do které mu byly vbodnuty ostny z koruny upletené z trnových větví. V té době byl trestán za naše hříchy a provinění – On, který se sám  ničeho nedopustil. Pán Ježíš na kříži říká: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ A když to vyznával, jako by se podepisoval pod všechno to zlé, co jsem udělala já, ty a kdokoli z lidí. Všechno bylo tak hrozné, že se i Jeho Otec od Něho odvrátil a Ježíš v bolestech volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Pán Bůh oběť Ježíše Krista – svého Syna – přijal. Pán Ježíš v hrobě nezůstal, žije a chce být spolehlivým, věrným Přítelem a Průvodcem každému, kdo Mu svěří svůj život.

A co ty? Ten, který žil stále s Bohem v nebeské slávě, neomezený prostorem a časem, se narodil na naši zemi jako obyčejný člověk. ten, který činil všem dobře, aby nám ukázal, co je Pravda a kdo je Bůh, zemřel jako nejhorší zločinec. Stála jsem Mu za to? Ano, Boží láska je velká. A lidská láska? Kolik z nás lidí mu řeklo: „Děkuji Ti, že jsi trpěl i za mne, že Tvá krev tekla, aby smyla i moje hříchy“? Do nebe, co přítomnosti Boží, kde je sláva, radost, láska, nemůže nikdy vstoupit hřích! Bez čistého srdce totiž nemůžeme Boha vidět.
Pozvi Pána Ježíše, aby i tvoje srdce očistil a dal ti radost. TO stojí za to!!