Vše o životě a pro život!!


Přesto

O lidech víš, že jsou sobečtí , přesto je miluj. 
Když máš snahu šířit dobro, lidé tě stejně budou podezřívat, že jde jen o tvé osobní zájmy. Přesto dělej dobré věci.
Když máš úspěch a nevíš, kdo je tvůj přítel a kdo nepřítel, přesto vytrvej.
To dobré, co konáš, bude možná již zítra zapomenuto, přesto dělej dobré věci.
Poctivost a upřímnost tě činí zranitelným, přesto o ně usiluj.
To, co tě stálo léta práce, může být přes noc zničeno, přesto pokračuj.
Lidé často potřebují pomoc, tvá pomoc se však může obrátit proti tobě, přesto lidem pomáhej.
Snažíš se dávat to nejlepší co máš a možná ses dočkal zrady. Přesto dávej světu to nejlepší co máš.
Nakonec poznáš, že vlastně všechno bylo jen mezi tebou a Bohem, a ne mezi tebou a lidmi.