Vše o životě a pro život!!


Kolik za člověka?

Jakou hodnotu má vlastně lidský život? "Poprvé - podruhé - potřetí! Kupuje pán v zelené kravatě," vyvolává licitátor. Na aukci se nabízí celý majetek 1 člověka, kus po kuse: nábytek, lednička, auto, televize, .. Nakone czůstává už jen onen muž. "A kolik dáte za tohoto člověka?" pokračuje dražba. Vtom se probouzím. Zůstává ve mně nepříjemný pocit při vzpomínce na podivný sen. Vyslovená otázka mě stále pronásleduje a nedává mi klid. Jakou cenu má vlastně člověk? "Méně než 10 korun," říká chemik, hodnotí-li chemické složení lidského těla. Jiní odpovídají: "Člověk je víc než pouhá chemická sloučenina, člověk je důležitým článkem vývoje přírody. Je však pravda, že jeho existence nemá žádný vyšší cíl. Ani jeho činnost nemá trvalý účinek, protože všechno nakonec jednou zanikne." "Ne," s pocitem hrůzy protestují jiní.ˇ"Člověk je nesmírně důležitý. Jako osobnost má jedinečnou hodnotu sám o sobě.

Má život nějaký smysl? Určení hodnoty a důležitosti člověka je nejpalčivější otázkou, kterou si lidé kladou. Člověk se ptá, má-li život nějaký význam. Stoupající počet sebevražd napovídá, že mnozí odpovídají záporně. Skutečnost, že stále více lidí propadá drogám a sexuálním orgiím, svědčí o tom, že mnozí vůbec nemají představu o ceně svého života. Světem se čím dál víc šíří rasová nenávist a terorismus. To vše ukazuje, jak lidstvo zoufale a bezvýsledně hledá nějaké cíle a hodnoty života. Přední myslitelé 21. století nemohou dát povzbudivou odpověď na smysl lidského života. Minulé století plné krvavých válek s miliony obětí znamenalo konec víry v humanismus. Tento směr hodnotí člověka velmi vysoko. Věří v jeho dobro a schopnost žít ve společnosti bez válek. Byla to však pouhá iluze. ¨Denně se ze zpráv přesvědčujeme, že skutečnost je jiná.

Člověk = stroj? Povzbudivou odpověď na smysli lidského života nemohou dát ani mnozí vědci, filozofové a umělci. Moderní teorie o původu člověka vychází z předpokladu, že jsme pouze náhodným produktem vývoje hmoty. Čirou náhodou přijala 1 část hmoty formu stromu, jiná se přeměnila v to, co jsi ty. Jediný rozdíl mezi tebou a stromem je ve tvaru a složitosti. Jednoho dne se rozpadneš a budeš jako každá jiná hmota. Jsi pouze chemickou sloučeninou. Láska, volba a morálka nejsou nic víc než chemické reakce. Klamal jsi sám sebe, když jsi své dívce říkal "Miluji tě." Místo toho jsi měl říct: "Prodělávám právě určitou chemickou reakci.." Někteří jdou ještě dál a tvrdí, že lidské bytosti jsou pouze vysoce výkonné stroje. Tak to vyjádřil například profesor astronomie Fred Hoyle: "Bytosti jsou pouze chytrými stroji, které se vyvinuly jako podivné vedlejší produkty v jednom koutku Vesmíru."

Kolik za člověka? A kolik dá Bůh? Vždyť křesťané hlásají, že člověka miluje! Bůh odpověděl tím, že dal sebe samého. Když Ježíš stál před golgotským křížem, řekl: "Dávám svůj život." Lidskou hodnotu nelze měřit penězi, ale nezměrnám utrpením Božího Syna, který zemřel za hříchy všech lidí! Ježíš nesestoupil na svět proto, aby uvedl do módy zbožný život. Přišel, aby připravil  cestu, která spojuje člověka s Bohem - aby obnovil osobní hluboký vztah, ke kterému byl člověk původně stvořen. Přišel, aby tě ujistil, že tě miluje, že máš pro něho jedinečnou hodnotu. Chce ti povědět, že si nepřál pro svět utrpení, ale utrpení je výsledkem lidské vzpoury vůči Bohu. Přišel tě ujistit, že Bůh je spravedlivý. Proto tě nemůže přijmout, aniž by byly splaceny tvé hříchy. Člověk sám sebe nemůže vykoupit. Ježíš Kristus za tebe zemřel, aby ti mohlo být odpuštěno.

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný!" (Bible, Janovo evangelium 3.16)