Vše o životě a pro život!!


Kdo dává životu život?

KDO mě nezradí? KDO mi dá životní jistotu? KDO mi vrátí zdraví? Tyto a podobné otázky vyslovují lidé v dnešní době téměř denně. 
Totální prázdnota. Nedávno se v 1 domě na sídlišti, kde všichni žili pohromadě od svého mládí už 25 let, stala tragická událost. Otřásla obyvateli celé ulice. Jejich soused, veselý člověk, oslavil v rodině i na pracovišti ve velkém stylu 50. narozeniny - a do 14 dnů spáchal sebevraždu. Důvod? Strach z budoucnosti? Nevyléčitelná nemoc? To dosud nikdo neví. V jeho životě se nedělo nic tak zlého, co by signalizovalo i těm nejbližším, že by jejich manžel, otec, dědeček nebo kamarád v nejlepším věku, pomýšlel na smrt. Tento muž žil své dny, týdny i roky, jako by bylo všechno v nejlepším pořádku, a přesto jeho život nebyl tím pravým ŽIVOTem. A když potom přišel okamžik úplné prázdnoty, najednou nic nemělo smysl. Rodina, zaměstnání, dokonce ani pozemské žití.
KDO dává pravý život? Člověk si žije "svým" životem a prohlašuje: "Já Boha nepotřebuji, spoléhám jen na vlastní ruce." Stačí to však k plnému životu? Jak je možné, že tolik lidí cítí v sobě prázdnotu, propadá depresi, beznaději a život je pro ně břemenem? Bez Boha totiž život ztrácí smysl. Odmítáme-li ho, odmítáme s ním vlastně i ŽIVOT. Odmítáme podstatu sebe sama a tím i smysl všeho, co činíme. Boží slovo říká, že život dává jenom Bůh, a to nejen fyzický. Dává i věčný život, nádherný, bez trápení a slz, po kterém každý z nás touží. Život po smrti pokračuje a záleží jen na nás, pro co se zde na zemi rozhodneme: Buď pro věčný život v nebi, nebo věčné trápení bez Boha. Věčný život, který Bůh připravil, je však jenom v jeho Synu Ježíši Kristu: "Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život." (Bible, 1. Jan 5.12).
Našel jsi už smysl života? I já jsem poznala, že bez Ježíše Krista opravdu nemá smysl žít. On můj život od základů změnil, zbavil mě vnitřní prázdnoty a naplnil mě hlubokým pokojem, který jsem dříve nikdy nepoznala. Nyní jsem s Ním v bezpečí a raduji se ze své záchrany. Také pro tebe Bůh připravil věčný život. Radím ti: "Smiř se s Bohem, dokud je čas. Dovol Mu, aby dal tvému životu ŽIVOT." Namítneš: "Jak to mohu udělat?" Je to velmi prosté. K Pánu Ježíši se můžeš obracet vlastními slovy. Řekni třeba: "Pane Ježíši Kriste, dosud tě neznám. Ale jsi-li Ten, kdo je ŽIVOT, a dáš smysl i mému životu, pak tě chci poznat. Odpusť mi, prosím, že jsem tě doposud odmítal. Odpusť mi mé hříchy, vejdi do mého srdce a dej mi svůj ŽIVOT. Děkuji ti. Amen." Pokud jsi řekl Ježíši Kristu s upřímným srdcem tuto jednoduchou modlitbu, On tě slyší a bere naprosto vážně tvá slova. I ty ho vezmi vážně, vyhledej nejbližší společenství věřících a popros, aby ti pomohli poznat Pána Ježíše ještě lépe. Pak budeš žít okným životem, po kterém toužíš.