Vše o životě a pro život!!


Ke komu jít?

Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš věřit!
Když však spěcháš k Ježíši, On tě vyslyší, tvé znavené srdce pozvedne a potěší.
Ke komu jít se svojí bolestí, kdo z lidí ti vnitřní pokoj zajistí?
Je to Ježíš, On tě dobře zná, v tvé bolesti tě nenechá!
Ke komu jít, kde nabrat jistotu, tolik potřebnou k našemu životu?
Ježíš je moje jistota, On je mi vším, proto se radit chci jenom s Ním!
Ke komu jít, i kdyby tě všichni zklamali? Ježíš nikdy nezklame, On pomáhá i z dáli.
Chce být ve tvé blízkosti, radit ti a těšit zas, proto se Mu odevzdej a následuj Ho v každý čas!!