Vše o životě a pro život!!


Vylepši si svůj image!

V mládí kouřil 20 i více cigaret denně. Když se mu narodil první vnuk, rozhodl se, že přestane kouřit. Měl štěstí! Patřil k lidem, kteří dokážou přestat bez větších abstinenčních příznaků. ALe kouření si u něj stejně vybralo svou daň. Zanedlouho onemocněl rakovinou, vlivem kornatění cév trpí nesnesitelnými bolestmi nohou a navíc téměř přišel o sluch. Když vidí mladé lidikouřit, přistoupí k nim a říká: "Podívejte se, co ze mne kouření udělalo. Nekuřte! Dopadnete jako já."

Nikotin je vysoce návyková droga. Je dokonce návÿkovější než heroin. I když nikotin není zcela neškodný, ve srovnání s jinými látkami, obsaženými v cigaretovém kouři, je jeho riziko zanedbatelné. Zákeřnost nikotinu spočívá v tom, že nutí k opakovanému kouření. Kuřák pak inhaluje další látky, řádově čtyři tisíce chemikálií. Mezi nimi je přibližně stovka karcinogenů, tedy látek způsobujících rakovinu. Dálší stovky látek mají toxický nebo jinak škodlivý vliv, například vyvolávají alergie. Jen namátkou uvádíme: benzen, benzpyren, formaldehyd, kadmium, nikl, rtuť, radioaktivní polonium, močovinu, kyanovodík, oxid uhelnatý, DDT a další. V České republice umírá ročně přibližně 100.000 lidí, z toho na následky užívání tabáku kolem 20.000, což je každý pátý člověk. Pro srovnání: kvůli alkoholu umírá předčasně kolem 4.000 lidí za rok, u kouření je to pětkrát víc. Statistika uvádí, že polovina kuřáků u nás umírá o 16 let dříve, než kddyby nekouřili. Jak je možné, že si lidí tak ničí svoje tělo? Cožpak si neuvědomují, jaké důsledky budou muset nést? Psychologové tvrdí, že mnozí lidé kouří z nedostatku sebelásky. Nemyslí se tím sobecká láska, ale sebepřijetí. Mladí lidé s cigaretou v ruce se cítí jistější, důležitější a dospělejší. Mají potřebu zvýšit si sebevědomí, vylepšit svůj image, chtějí se lépe zařadit do skupiny vrstevníků. Většina z nich nepoznala lásku, která je věrná, milující, odpouštějící a milosrdná. Po takové lásce touží každý člověk, avšak u lidí ji nenachází. Opravdovou lásku je možné najít jen u Boha. On člověku dokonale rozumí a bez výhrad ho miluje. On to byl, kdo dal život každému z nás. Bůh nechce lidi k sobě poutat násilím, dává jim v životě svobodu. Je však připraven přijmout každého, kdo se k Němu obrátí. Stále nás vyzývá: "Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno!" Každý je k Boží lásce osobně zván. Přijmeš jeho pozvání??