Vše o životě a pro život!!


Fakt v pohodě??

Posloucháš perfektní songy! Jasně, že je znáš, vždyť jsou na špici hitparády. naladíš to správný rádio a na beton je uslyšíš. Paráda! Taky na M.T.V. jedou skvělý videoklipy po celý den. A co tvůj oblíbený časák? Najdeš tam samý správný fotky zpěváků a jsou s nima i bezva rozhovory. Hvězdy, hvězdičky, idoly, prostě tvoji miláčci.. Jsou fakt báječní - jak se oblíkají, jaký mají účes, jak mluví, jak se milují. Toužíš se jim podobat, a tak to děláš stejně jako oni. Ale v čem je vlastně chceš následovat??

Sexuální revoluce. Madonna báječně tančí a zpívá, ale o čem vlastně? Album s názvem Erotica, film S MAdonnou v posteli, kniha nazvaná Sex. Nemusíš mít univerzitu, abys přišel na to, že tato hvězda pop-music mluví převážně o sexu. Lidé objevili, že sex lehce vydělává peníze. rychle se z něj stal průmysl. Využívá se k propagaci aut, časopisů, hudby, atd. Pokud se peníze jen hrnou, nikdo se nestará o následky: "Ovládněme jejich mysl, vyrazme z nich peníze a jestliže se šíří nechtěná těhotenství a HIV, tak to není naěe chyba!" Uvádí se, že Madonna a jiné rockové hvězdy varují občas na koncertech před AIDS. To je skvělé! Ale co celým svým životem propagují? Volný sex!Publikum Madonny tvoří především 10-18-letí. Ti následují její příklad. Koho pak zajímá, když se někdo nakazí nebo když se dívka ocitne v jiném stavu?? Ještě donedávna byl sex považován za výhradně soukromou záležitost mezi mužem a ženou. Od konce 60. let se však začaly bořit bariéry i v sexuální oblasti. Hodnoty jako panenství, cudnost nebo manželská věrnost, přestalo mnoho lidí brát vážně. Začalo se propagovat neomezené užívání sexuálních požitků, nevázané vztahy a mimomanželský sex. A kdo na tom všem vydělává? Lidé, kteří se nezdráhají využít sex k tomu, aby získali slávu a peníze.

CO stojí volný sex? Stojí mnoho! Může tě stát zdraví, způsobí ti velkou fyzickou, citovou, duševní a duchovní bolest. Může ti zničit budoucnost, ba dokonce i život. "Volný sex" stojí mnoho! Nerozšiřuje jenom AIDS, ale zanechává za sebou také zlomená srdce, zpřetrhané vztahy a nechtěné děti. Někteří volí jako východisko potrat, ale i ten znamená pro ženu velké riziko. Při operaci může být děloha poškozena natolik, že žena už nemůže mít další dítě.I kdyby se tak nestalo, je známo, že citové trauma a potlačená vina vedou často k depresím, psychickému zhroucení nebo dokonce i k sebevraždě. Ani an¨tikoncepce nemůže odstranit riziko. Ochrání do jisté míry před otěhotněním, ale nemůže zabránit přenosu pohlavních chorob. Výsledky nejmodernějších výzkumů ukazují, že ani kondom nemůže stoprocentněš ochránit před virem HIV. Za "volný sex" je třeba platit vysokou cenu. AIDS je jenom poslední v dlouhé řadě nemocí, které se šíří sexem. Onemocnění AIDS je však smrtelné. A co ty?? Chceš v těchto věcech napodobovat své idoly a dělat to, co dělají všichni tví kamarádi?? Nebo chceš být konečně sám sebou?

Bible a sex. Jistě máš o křesťanech svoji představu: samé puritánské zákazy a odříkání. Pořád jen moralizují, vadí jim i sex, nejraději by lidem všechno zakázali. A teď najednou Bible a sex? Jde to vůbec dohromady? Určitě sex není v Bibli žádné tabu. Naopak, hovoří se o něm otevřeně na mnoha místech. I když byla Bible napsána před tisíci lety, obsahuje mnoho užitečných informací, které platí i¨v dnešní době. Bůh daroval člověku sex pro potěšení a pro zachování potomstva. V Bibli najdeme směrnice pro správný intimní život. Pro dokonalé spojení muže a ženy stanovil Bůh výhradně manželství. Sex v něm vyjadřuje úplnou osobní oddanost druhé osobě. Opravdový vztah tedy znamená plně se druhému odevzdat a být mu věrný na celý život. Bůh naopak lidem důrazně zakázal sexuálně žít před manželstvím nebo mít poměr mimo manželství. Ne bezdůvodně, aby nás šikanoval, ale aby nás také chránil od problémů, které to přináší. Sexualita mimo manželství nikdy nikomu nepřinesla a nemůže přinést dokonalé uspokojení.

Milující Otec. Bible nám zjevuje Boha jako svrchovaného Stvořitele nebe i země. Zároveň i jako milujícího a starostlivého nebeského Otce, který chce své děti ochránit na cestě života. K tomu nám Bůh připravil jedinečného průvodce - Bibli. najdeme v ní zákony,které nás na této cestě bezpečně provedou. Člevěk je však často porušuje a neuvědomuje si důsledky své neposlušnosti. Každý z nás bude muset jednou skládat účty za to, co ve svém životě udělal a jak se zachoval. Ani tvé hříchy nemůže Bůh přehlédnout. Hrozí ti za ně spravedlivý trest: věčná smrt. Budeš oddělen od Boha, který je Láska, budeš žít ve věčném trápení. Bůh však poslal  na Zem svého Syna - Ježíše Krista, aby zemřel na kříži za tvoje hříchy. Když této zprávě uvěříš a přijmeš Ježíše Krista za svého Spasitele, jsi zachráněn a máš jistotu věčného života v nebi.

Ježíš, naděje všech. Nabídka odpuštění a smíření je hlavním poselstvím Bible. Miliony lidí po celém světě objevily, že víra vJežíše Krista dává každému možnost začít znovu. Také já jsem odpověděl na tuto nabídku. Byla to moje záchrana! Škoda, že jsem ji přijal teprve v 21 letech. Věřím, že s Božím vedením a Jeho pomocí bych se mnohým bolestivým zkušenostem mládí vyhnul. Pán Ježíš mi pomáhá, stará se o mne a dává mi sílu odolávat zlému. Dává mi opravdovou lásku, po které jsem vždy toužil. Také pro tebe platí tato jedinečná Boží nabídka. Neváhej a přijmi Pána Ježíše za svého osobního Spasitele. Zkus to s Ním a začni nový život.

¨"Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré, či zlé." (Bible, Kazatel 12.13-14)