Vše o životě a pro život!!


Nuda

Rodiče, v jejichž rodinách žijí dorůstající děti nebo -náctiletí, vědí, že honba mladých za novými zážitky je nekonečná. Mnoho mladých lidí často v touze uniknout nudě hledá vzrušení v alkoholu nebo drogách a neuznává žádné omezení. I dospělí často pociťují podobný nepokoj. Jsou nespokojeni v manželství nebo v zaměstnání. Svádějí vše na bezútěšný stereotyp každodenních úkonů: z práce do práce, vypravit děti do školy, umývat nádobí, prát, žehlit - a stále dokola. Kde hledat odpověď na nepokoj, který sžírá duši člověka? Čím víc se lidé odvracejí od Boha, tím víc se snaží vytvořit si třeba jen umělou iluzi smysluplné existence. Taková je i zábava - vzrušení smyslů, jen aby člověk získal chvilkový pocit živosti. Žene je touha po štěstí? Ne tak docela. Lidé často zahánějí nudu. Nenacházejí životní naplnění - žádné náhražky neuspokojí prázdnou duši! Cítí se dobře jen chvíli, jako po dobrém obědě, ale i ten brzo stráví a hlad se vrátí.

Nuda. Jako nemoc se šíří celým světem. Je to do jisté míry civilizační choroba. Kdyby někdo objevil lék proti nudě, skončí více lidských tragérií, než mohou odstranit všechny nemocnice a lékaři dohromady. Všichni lékaři nám potvrdí, že nejhorší ze všech lidských nemocí je ta, které se nemůžeme dotknout nožem ani pilulkami. Jak se někdo může nudit ve světě, který j evzrušujícía plný příležitostí? Co je tedy příčinou nudy? Nuda je neoddělitelné dvojče duchovní prázdnoty. Unudění lidé jsou prázdní lidé. Nuda je nemoc, která napadá každého, kdo nemá pro co žít kromě sebe samého. Postihne prázdné srdce, které je příliš lenivé či zbabělé přijmout zodpovědnost, nebo příliš bojácné pomáhat druhým z lásky.

CO radí Bible? Ne každý se však nudí. Někteří kolem nás našli ušlechtilou náplň života. Ale přesto je jejich srdce prázdné. Cíl člověka není jen v pouhém zajišťování pozemské existence! Jeho obzor by se měl rozšířit za hranici dočasného života. Kdo poznal Boží pravdu a řídí se podle ní, zaměří se na něco mnohem vyššího. Věřící člověk při hledání východiska z nudy nevyhnutelně přichází k tomu, co vlastně dává životu smysl. Apoštol Pavel v dopisu Koloským (kap. 3.2) píše: "Pečujte o duchovní věci, ne o pozemské!". Ale právě to není dnes populární. Náš svět klade stále větší a větší důraz na budování pozemských hodnot. Pravý opak toho, co zdůrazňuje Bible. "Neukládejte si poklady na zemi, .. ale ukládejte si je v nebi ... Neboť kde je váš poklad, bude i vaše srdce!" (Matoušovo evangelium 6.19-21). Budete-li následovat tuto radu, nebudete se nikdy nudit. Nikdy se nestanete obětí pasivity. Vaše srdce bude naplněno pravou radostí. Budete žít tak, jak nám Bůh v Bibli na mnoha místech dobře radí.

Je lék na nudu? Jen ten, kdo našel východisko z nudy, může také poradit jiným. Prožil hledání, rozčarování, nespokojenost a prázdnotu života. Ale také vítězství! Nakonec našel to, co hledal: pravý smysl života v obecenství s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Ujištění věčného života. Dokud bude vaše láska upřena jen k věcem na zemi, budete stále trpět zklamáním. Když ale pozdvihnete své oči k nebi, objevíte smysl, převyšující malé světélko vaší existence. Skutečný život spočívá ve vnitřním uspokojení srdce - ve spojení s Bohem! Další radost pak přijde, když seznámíte s Ježíšem i ostatní a vezmete je na cestu s Ním. Jedině v Něm není prázdnota. Poznáte nejradostnější chvíle života.