Vše o životě a pro život!!


Kdy budeme šťastni?

Tak to obvykle chodí. Přesvědčujeme sami sebe, že náš život bude lepší a my šťastnější, když jednou založíme rodinu, když budeme mít děti. Potom jsme zklamáni, že naše děti jsou malé a potřebují mnoho péče. Těšíme se, že to snad bude lepší, až vyrostou. Když dosáhnou puberty, zase jsme otráveni, že se s nimi těžko domlouvá. Určitě budeme šťastnější, až z ní vyrostou . A tak to pokračuje: namlouváme si, že náš život bude lepší, když nám partner bude více rozumět, když naše děti budou úspěšné, když si koupíme modernější auto, když půjdeme na úžasnou dovolenou, když budeme mít dobrou práci, nebo když konečně odejdeme do důchodu, .. V našem životě se stále něco odehrává, stále něco "musíme": překonávat překážky, různé zkoušky, něčemu věnovat spoustu času, něco dokončit, zajistit, vyřídit, odnést, přinést, udělat, .. Stále však věříme, že potom už náš život konečně začne!
Opravdu skutečný život? Člověk by si měl uvědomit, že život jsou právě tyto překážky a každodenní věci! Tento úhel pohledu nám pomůže pochopit, že dospět k vrcholu štěstí nelze. Štěstí je cesta samotná. A tak už nemusíte čekat: až začnete nebo dokončíte školu, až zhobnete nebo přiberete, až se vdáte nebo oženíte, až budete mít nové auto a splatíte půjčku, až bude jaro nebo zima ,, Opakuji znovu, štěstí je cesta a ne její cíl. Nikdy není vhodnější čas na to "být šťastný", než právě teď! Žít a prožít tuto chvíli! A těšit se z ní!!

Kdo jsou ti nejlepší? Na své pozemské pouti se potkáváme se zajímavými lidmi. Ať už osobně nebo na televizních obrazovkách. Zamyslete se a pokuste se odpovědět na tyto otázky: Dovedli¨byste vyjmenovat 5 nejbohatších lidí na světě, 5 posledních Miss World nebo 5 posledních držitelů Nobelovy ceny? Že je to těžké? Už si nevzpomínáte? Netrapte se tím, to si málokdo pamatuje. Potlesk mine, trofeje zapadnou prachem. I na vítěze se zapomíná. A teď zkuste vyjmenovat 3 učitele, kteří se podíleli na vašem vzdělání, 3 přátele, kteří vám pomohli, když jste to potřebovali, a 5 lidí, se kterými byste chtěli prožít svůj čas. Zvládli jste to? Je to mnohem lehčí? Je to tak! Lidé, kteří ve vašem životě něco znamenají, nemusí být ti "nejlepší". Nemají víc peněz, nedostávají nejvyšší oceněněí, .. Jsou to však ti, kteří se o vás starají a jsou vám nablízku, ať se děje cokoli. Na takové se nezapomíná!

A teď vy. Na kterém seznamu se nacházíte? Znají vás lidé jen "od vidění", nebo jste pro ně důležití? Povím vám krátký příběh. Při Spěciální olympiádět v Seattlu stálo na startu závodu v běhu 9 postižených atletů. Zazněl výstřel, závod začal. Ne každý mohl běžet, ale každý se chtěl zúčastnit a třeba i zvítězit. Běželi ve trojicích. Najednou 1 závodník zakopl a spadl. Rozplakal se. Těch osm ho zaslochlo - zpoilamilo a obrátilo se dozadu. Potom se všichni zastavili a .. vrátili se. Všichni! Jedno děvče s Downovým syndromem si sedlo vedle něho a zeptalo se: "Je ti už lépe?" A potom šlo všech devět až do cíle a drželi se za ruce. Diváci povstali a začali tleskat. Lidé, kteří to viděli, o tom mluví ještě dnes. Kdesi hluboko v nás všichni tušíme, že nejdůležitější věc v životě není to, abychom sami vyhrávali. Nejdůležitější věcí je pomáhat vyhrávat druhým. Dokonce i tehdy, když to znamená zpomalení a změnu v našem vlastním běhu. Když se nad tím zamyslíme, možná se v našich srdcích začne něco měnit. A možná i v srdci někoho jiného. Vždyť svíčka neztrácí nic ze své síly, když se použije k zapálení druhé svíčky. 

Nabídka. Také my jsme připraveni vám naslouchat a pomoci. Můžete se kdykoli na nás obratit. To nejdůležitější, co bychom vám chtěli na závěr říci, je to, že existuje někdo, kdo o vás všechno ví a je vám stále nablízku. Je laskavý, ochotný, mocný, plný dobroty - ten někdo je Bůh. Nabízí vám ruku, abyste se jí chopili, aby vám mohl pomoci a vedl vás. Už nikdy nemusíte být sami. Neodkládejte setkání s Ním. Stačí jen se na Něj v modlitbě obrátit. Přeji vám, abyste žili v Jeho přítomnosti už nyní - aby vám Jeho láska a milost dala pokoj, jistotu a štěstí!

V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! (Bible, 2. Korintským 6.2)