Vše o životě a pro život!!


Zvol si život!

Mladý muž přišel z vojny domů na dovolenou. První co udělal bylo, že navštívil své kamarády a zašel s nimi do města na pár piv. Nálada byla v nejlepším, když do baru vešla atraktivní mladá dívka. Sedla si sama ke stolu. Oči mladého muže ji se zájmem sledovaly. Otočil se ke kamarádům: „Omrknu ji a zkusím štěstí“. Přisedl si a objednal jí něco k pití. Pak šli zatancovat, tiskli svá těla stále blíže, začali se líbat a mazlit. Když se pak světla ztlumila a barman ohlásil zavírací dobu, zašeptal ji: „Nešla bys ke mně ještě na skleničku?“ Odešli z baru a ještě před spaním se milovali. Když se pak ráno mladý muž probudil, trochu ho od večera bolela hlava. Podíval se vedle sebe, kde měla ležet dívka. Nebyla tam. Sedl si a rozhlédl se po místnosti. Byla pryč! Její šaty, její taška, všechno – kromě… Co je to za nápis na zrcadle? Byl tam krátký vzkaz napsaný rtěnkou. Protřel si oči, a jak zíral na ta slova, zmocnil se ho strach. Stálo tam: „Vítej v klubu AIDS!“.

Zabiják! Tento příběh se skutečně stal v New Yorku. Jestliže se něco nezmění, tak za pár let pravděpodobně každý, kdo vezme do ruky tento letáček, bude znát osobně někoho, kdo zemřel na AIDS. Virus HIV se šíří mezi lidmi velikou rychlostí. Denně se nakazí virem HIV několik tisíc lidí. V Africe jsou země, kde je infikováno 15 % obyvatel.  Na AIDS tu umírá týdně několik tisíc lidí. Už je tam několik set tisíc sirotků. V USA Je nakaženo více než milion lidí. Jen v New Yorku se narodilo přes 20 tisíc dětí HIV+, protože jejich matky měly virus. Většina těchto dětí umírá ještě před svými 1. narozeninami. Také Evropa je již velmi zasažena virem HIV. I u nás se už takto nakazilo několik set lidí tímto virem - a to jsou jenom ti, kteří byli testováni - je to jen vrchol ledovce. Většina lidí totiž o svém nakažení neví.

Vyhubí lidstvo? Ne, k tomu snad nedojde. Ale ve světě je hlášeno už několik desítek milionů lidí, kteří byli infikování virem HIV. U středověkého moru byla míra úmrtnosti 30 %. Také v současné době je již v některých částech Afriky 1/3 mladých mužů a žen odsouzena k smrti! U novodobého moru - nemoci AIDS - je však největším problémem jeho dlouhá inkubační doba.

"Tichý a skrytý!" Děsivou zprávou je to, že AIDS způsobuje virus. Je jako program počítače, a navíc neustále m¨ění svou formu. Obsahuje zhoubné genetické pokyny, které zničí obranný systém. Tělo je bezradné, zranitelné a podlehne i běžným nemocem, které způsobí smrt. Virus HIV se šíří velmi rychle. Lidé ani neví, že ho mají. Vypadají zdravě, nepoznáš, že jsou nakaženi. Někdo má v sobě virus HIV i několik let, než se objeví první příznaky. A po celou tu dobu mohou virus přenášet i na jiné lidi. Když dostaneš virus HIV, je to jen otázka času, než se nemoc projeví. U poloviny lidí, kteří se nakazili tímto virem, se vyvine AIDS do 10 let.

Bezpečný sex?? Nemysli si, že tě kondom před nákazou virem HIV uchrání! Může jen snížit riziko. Stačí však nepatrná dírka - podle testů až 7 z 10 kondomů má zhoršenou kvalitu. Víš, že podle výzkumů až 15 % žen, jejichž partneři používají kondomy, otěhotní? Když uvážíme, že virus HIV je 450x menší než lidská spermie a může být obsažen jak v ní, tak i v poševní tekutině, pak si teprve uvědomíš velikost rizika. Svěřil bys nyní svůj život kondomu?

AIDS - nemoc vztahů! AIDS není jen nemoc homosexuálů a lidí, kteří si píchají drogy! V dnešní době se stále více lidí nakazí virem HIV skrze pohlavní styk mezi mužem a ženou. Postižení jsou většinou mladí lidé. HIV se šíří skrze vztahy. Člověk se většinou nakazí od toho, kdo je mu blízký. Může mít ale "bohatou sexuální minulost" a vstoupí-li do nového vztahu, přinese si s sebou něco z předhozí známosti - možná citové zdranění, možná i virus HIV.

Lék na AIDS. Na virus HIV nebyl zatím nalezen žádný účinný lék. Zbývá tedy jen jedna možnost. Výstižně to vyjádřil anglický jeden lékař: "Nejlepší odpovědí na epidemii AIDS je epidemie věrnosti!" Mladí lidé se musí dovědět pravdu. Nejlepší způsob, jak přežít, je zdržet se sexu do doby, kdy už jako dospělí jsou připraveni založit věrný vztah s jedním partnerem. Do této doby je nejlepší metodou "bezpečného sexu" zdrženlivost! Moudrost křesťanského učení, čerpající ze stále aktuální Bible, praví: Člověk může svou sexualitu ovládat. Sex nebyl nikdy určen k tomu, aby byl volný nebo levný. Je hluboce osobní. Je to naše prosté odevzdání se druhé osobě na celý život. Kdyby lidé žili podle Božích příkazů, byl by AIDS v celém světě během 30 let minulostí. Budeme-li ignorovat Boží cesty, pak zbytečně zemře mnoho milionů lidí. Rozhodnutí je na tobě! AIDS dál hledá oběti. Drž se stranou a nech si sex na manželství. Pokus se vzdorovat nátlaku naší sexem nasycené společnosti a naší kondomové kultury! Nenech se strhnout davem! Postav se proti AIDS - nejen slovem, ale i skutkem. Když s tím něco neuděláš ty, pak tedy kdo??

Text napsal Stuart Angus, autor knihy „Sex, AIDS a vztahy“ a zakladatel ACET v ČR. Tato organizace se zabývá vzdělávací a osvětovou činností mezi mládeží, její lektoři pořádají na školách přednášky na téma „Sex, AIDS a partnerské vztahy“.