Vše o životě a pro život!!


Láska léčí závislosti

Drogy, gamblerství, nevázaný sex, přejídání… Zbavit se těchto závislostí je pro většinu lidí nemožné. Vyznávají, že se o to pokouší řadu let, ale znovu a znovu upadají do zajetí svých vášní. Jak najít cestu ven z tohoto bludného kruhu?
Čas od času vidíme, že mezi námi žijí lidé, které trápí různé náruživosti a závislosti, např. drogy, nevázaný sex, mamon, přejídání, anorexie… Zbavit se těchto závislostí je pro většinu lidí nemožné. Vyznávají, že se o to pokouší řadu let, ale znovu a znovu upadají do zajetí svých vášní. Existují však lidé, kteří prožili trvalé vysvobození. Vypráví o proměně svého srdce, o doteku Boží lásky, který ukončil jejich trápení. Stali se svobodnými a začali žít novým životem.

Skrytá touha
Kořenem každé náruživosti je ve skutečnosti skrytá touha po lásce bez ohledu na to, zda se jedná o náruživost hráčskou, užívání drog, nebo o pracovní posedlost. Hráč by rád věděl, zda je mu osud nakloněn. Drogově závislý se cítí ztracený, nemilovaný, osamocený a prázdný. Pokud se s drogově závislými setkáváme, měli bychom s nimi hovořit o jejich touze po lásce. Člověk posedlý prací je zaměřen jen na svůj úspěch. Práce je pro něj jediným způsobem, jak může vyjádřit svou touhu po lásce. Dychtivost po uznání projevuje i jinak, například chorobnou touhou být středem pozornosti, stavěním svých velkolepých činů na odiv apod. Taková přehnaná ctižádostivost je jen jedním z projevů touhy po lásce. Jde v ní o to, aby mi někdo řekl: „To je úžasné, že tu jsi, že jsi na světě, že existuješ!“ Nenajde-li se nikdo, kdo by mi to láskyplně pověděl, pak se stále snažím zviditelnit. Chci, aby se konečně našel někdo, kdo by shledal, že jsem jedinečný.

Sex bez lásky 
Mnozí ztotožňují svou touhu po lásce s touhou po sexu. Mluví o lásce a myslí tím sexualitu. Stálé kroužení kolem sexuality vyjadřuje v podstatě jejich neutišitelnou touhu po lásce. Dost často jde jen o lásku povrchní a nedokonalou. Nedávno mi jedna mladá žena vyprávěla, že už ve svých šestnácti letech spala se svým přítelem, protože ho nechtěla ztratit. Po čase se však ze vztahu začaly všechny něžnosti vytrácet, až zbyla pouhá sexualita. Ta byla samo-účelná, nepředstavovala nejvyšší výraz lásky, láska se rozplynula. Žena se milovala, aniž by cítila lásku, spíš pociťovala hnus. To mluví za mnohé. Lidé očekávají od sexuality naplnění své lásky, ale dost často prožívají prázdnotu. A přesto sexualitu bezhlavě vyhledávají! Přes všechna zklamání v nich nadále trvá neukojitelná touha po lásce.

Mamon 
Lidé, kteří ve svém životě zakusili málo lásky, často propadnou další velké náruživostí – hamižnosti, touze mít stále víc. Když děti začnou krást, rodiče se zhrozí. Přijde jim zatěžko pochopit pozadí: děti si berou to, co nedostaly. Příliš málo pociťovaly, že jsou milovány. Spíše si myslí, že v tomto ohledu přišly zkrátka. Dohánějí svou potřebu náklonnosti a lásky tím, že si berou vše, co je přitahuje. Někteří lidé si stále musejí něco kupovat, chtějí si tím vlastně koupit lásku. Myslí si, že si kupováním udělají radost a nahradí si nedostatek lásky. Když se jejich nákupy změní ve vášeň, není to dobré – žene je jen jejich náruživost.

Láska léčí 
Dá se zastavit tento bludný kruh závislostí? Existuje někdo, kdo má recept na vysvobození? Jestli máš takové problémy a prožíváš vnitřní prázdnotu, která může pramenit z jakéhokoliv nedostatku lásky, měl bys vědět: je tu Někdo, kdo Tě skutečně miluje! Boží láska k Tobě byla tak velká, že Bůh obětoval to nejdražší – svého Syna, který zemřel za Tvoje hříchy na kříži. Bůh Tě chce osvobodit i od Tvé náruživosti. Řekni mu v modlitbě všechno, co Tě trápí. Svěř mu svůj život a On jej změní. Zakusíš lásku, která je základem života. Lásku Boží, na kterou se můžeš za všech životních okolností spolehnout.
Z knihy „Bydlet v domě lásky“ od Anselma Grüna, vydané Karmelitánským nakladatelstvím v r. 2001.

obrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazek