Vše o životě a pro život!!


Znak ryby

Téměř každý si při cestování autem všimne na některých vozech symbolu rybičky. Bývá umístěna na okně nebo na kapotě auta. Co se za tímto označením vlastně skrývá? Patří snad řicič k rybářům? Z historie se možná některým vybaví: ryba je starodávný křesťanský symbol, asi 2000 let staré tajné znamení, podle kterého se křesťané vzájemně poznávali. Za tímto znakem stojí řecké slovo "ICHTHYS" (v překladu "ryba"), které současně obsahuje začáteční písmena společného křesťanského vyznání: Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel (Jézúz Christos Theú Hyios Sótér). V prvních stoletích, v dobách římské říše přikládali křesťané tomuto vyznání stěžejní význam. Oni nevěřili jen na "něco", jejich víra byla založena na osobě Ježíše Krista, Spasitele - Zachránce.
Proč Zachránce? Zachránce přece přichází na pomoc v nebezpečí! K čemu bychom v dnešní době potřebovali zachránce? Děsivé zprávy, které k nám denně přicházejí prostřednictvím médií, však dávají tušit, že se s lidstvem děje něco hrozného. Už Bible nás upozorňuje na důsledky porušení vztahu mezi člověkem a Bohem, naším Stvořitelem. Svět se přibližuje k okrajipropasti. Války, nenávist, závist (jak ve velkém, tak v malém) jsou jen některé z důsledků ztraceného spojení s Bohem. Lidé nenacházejí smysl svého života. Jsou bez cíle. Zabloudili a ztratili se. Nejen člověk, ale i Bůh trpí tímto neuspokojivým stavem světa.
Boží záchranná akce. V lidské beznaději začíná Bůh svoji záchrannou akci. Posílá na svět svého jediného Syna - Ježíše, který se stává člověkem. "Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." (Lukáš 19.10). ve chvíli, kdy Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy, byla z Boží strany záchrana dovršena. Ačkoli byl Ježíš bez hříchu, Bůh na něho vložil hříchy nás všech: "Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní." (Římanům 5.8). Dílo Ježíše Krista křížem nekončí. Bůh jej vzkřísil z mrtvých, Ježíš žije! Kdo jej přijme, nalezne ztracenou cestu k Bohu.
Kříž a ryba. Kříž - to je místo Boží záchrany. na kříži se rozhodlo o spáse lidsta¨va. proto není jedno, čemu věříte! Anebo přesněji - v koho věříte. Komu já osobně důvěřuji? To je základní otázka mého života. Ryba se nemůže utopit, protože voda je její živel. Náš živel je život s Bohem, život ve víře. Bez Boha jsme jako ryba na suchu.    F. Haubner