Vše o životě a pro život!!


Nebojte se experimentu

Vlastní zkušenost. Nikdo nepochybuje o tom, že med je sladký. To už ví každé dítě. Nemusíme mu připomínat: "Zapamatuj si, že med je sladký." Ví to, protože med ochutnalo. To platí i o jiných věcech. Podobně, když prohlásím o člověku: "Ten můj soused František, to je dobrý člověk," pak toto svojë tvrzení jistě podpírám vlastní zkušeností. Žijeme už řadu let vedle sebe, ledacos se přihodilo, přišel jsem do všelijakých obtížných situací a přesvědčil jsem se, že František vždy zůstal pravdivým, statečným, charakterním mužem. Proto mohu o něm prohlásit: je to dobrý člověk.
Krok víry. Bible říká, že Bůh je dobrý. V Žalmu 34 čteme Hospodin je dobrý." Někdo si pomyslí: to je věta, které sice můžeme věřit, ale kterou nelze dokázat. Avšak celá věta zní takto: "Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý!" Boží slovo nás vybízí, abychom Pána Boha vyzkoušeli. A tady nastává určitá potíž. Med mohu vyzkoušet, že je sladký, svého souseda Františka jsem si už mnohokrát prověřil, a proto mohu říct, že je dobrý. Ale co s Bohem? Kde je? Jak ho vyzkoušet? Jak okusit, že je dobrý, když ho nemohu vidět, ani nahmatat, či jinak se o něm přesvědčit?! Toužíš-li však upřímně poznat, jak je dobrý Hospodin, pak se určitě zkouška povede. A pokus s Bohem se podaří nejenom jednou, ale dvakrát, třikrát, desetkrát, stokrát, tisíckrát, ba x-krát. A vždy zjistíš, že Bůh je dobrý! Blahoslavený člověk, který doufá v něho.
Boží cesta k člověku.
Chci ti při tomto pokusu pomoci. Bůh miluje člověka a nijak to neskrývá. Říká nám v Bibli: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství." (Jeremiáš 31.3). Dále se dovídáme, že člověk Boha nemiluje, žije si po svém a v Boha nevěří. Nestará se o něho, na Boží zákony a příkazy nebere zřetel. Dokonce Boha popírá a vzpouzí se Jeho příkazům. A proto se člověk má tak zle. Jak se může mít syn, který neposlouchá svého moudrého, milujícího otce? Jistě zle. Tak i člověk, který neposlouchá svého moudrého, milujícího Otce v nebesích, se má špatně. Vlastně ani nežije, jen živoří. Je odsouzen k zahynutí pro svůj odmítavý postoj k Bohu, jemuž Bible říká HŘÍCH. Ale poslouchejte: Bůh také tohoto hříšného člověka miluje. Důkazem, že nejde jen o plané řeči o lásce, je oběť Pána Ježíše Krista. On trpěl na golgotském kříži, aby sňal naše hříchy.
Cesta člověka k Bohu.
Nyní, když víme, že Bůh nás miluje i tehdy, když jsme hříšní, tak to můžeme zkusit. Zkus přijít za nebeským Otcem, když vidíš, že žiješ neúčelně, bez smyslu, prožíváš nepokoj v duši a máš už dost prázdného života, který vedeš. Volej v modlitbě k němu upřímně a pokorně: "Bože, sliutuj se nade mnou hříšným!" A dáš-li do této prosby opravdovost celého svého srdce, pak okusíš, že Bůh je dobrý.    Vl. Fajtr