Vše o životě a pro život!!


Volný jako pták

Pastor George Thomas z malého městečka v Nové Anglii přišel jednoho velikonočního rána do kostela se starou rezavou ptačí klecí. Postavil ji na kazatelnu a překvapeným lidem začal vyprávět: "Včera jsem se šel projít po městě a uviděl jsem chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní 3 malí ptáčci, kteří se ustrašeně zmítali. Zastavil jsem se a zetpal jsem se ho: "Co to máš, synku?" "Ale, chytil jsem nějaké ptáky," odpověděl. "Co s nimi budeš dělat?" "Vezmu je domů. Budu je dráždit, vytrhám jim peří, chci se prostě dobře bavit." odpověděl mi kluk. "A co budeš dělat, až tě ptáci omrzí?" "Dám je našim kočkám a ty si na nich pochutnají." Na okamžik jsem se odmlčel. "Kolik chceš za ty ptáčky?" "Cože?!?! Na co by vám byli? Jsou to obyčejní polní ptáci. Nezpívají a vůbec nejsou pěkní!" "Kolik??" ptám se. Chlapec si mě přeměřil, jako bych se právě zbláznil, a vyhrkl: "Deset dolarů!" Sáhl jsem do kapsy, vytáhl peníze a podal je chlapci. Ten zmizel jako blesk. Zdvihl jsem opatrně klec, zanesl ji pod strom a položil na trávu. Otevřel jsem dvířka a nechal ptáčky uletět na svobodu." Pastor tím vysvětlil, proč klec položil na kazatelnu, a pokračoval: "Tato zkušenost mi připomněla, že i my lidé jsme se dostali do podobné situace jako ti ptáčci. Byli jsme stvořeni Bohem pro svobodu, ale Boží a lidský nepřítel - satan také nastražil své pasti. Nejprve lidi svádí ke lhaní, podvádění, nenávisti, opíjení se, proklínání, výrobě zbraní a zabíjení. On je zosobněním zla. Přináší jen slzy a utrpení. Celé lidstvo se ocitlo v kleci a všichni jsme se stali jeho zajatci. Do této bezvýchodné situace nás dostaly naše sklony ke hříchu a naše odmítnutí Boha. V posledních desetiletích jakoby rostla neschopnost rozpoznat dobro od zla. Čerti jsou v pohádkáchtradičně zobrazováni jako humorné postavy pro zasmání. Na tom by nebylo nic zlého. Jenže lidé si s touto zábavnou představou spojují také satana a peklo. Jde však o velmi vážnou věc, před kterou nás Pán Ježíš opakovaně varoval. Peklo totiž představuje nenávist, zoufalství a be¨znaděj. Bůh však ve své lásce lidi nenechal, aby propadli peklu. Vzal na sebe podobu člověka v Pánu Ježíši a nechal na sobě zlo projevit. A satan toho využil: Ježíše potupil, mučil, vysmál se mu, přibil ho na kříž a nakonec i zabil. Ukázal nejvyšší triuf zla. Nic horšího už není. Tím se však odhalil jako ten, který dovede jen ničit a zabíjet. Bůh v tomto činu naopak projevil svoji nezměrnou lásku k lidem, když podstoupil toto hrozné utrpení. Lidé se dnes mohou svobodně rozhodnout, koho budou následovat: Boha nebo satana, střední cesta není. Pán Ježíš svou smrtí a zmrtvýchvstáním zvítězil nad satanem. Otevřel lidem vnitřní vězení a dal každému možnost svobody. Jedině Ježíš Kristus má moc odpouštět hříchy a dát nový smysl našemu životu. Kdo se rozhodl Pána Ježíše následovat, může mu za sebe v modlitbě říct: ´Děkuji ti, Pane, že jsem se mohl dovědět pravdu. Prosím, odpusť mi, že jsem se o tebe nezajímal. Děkuji ti, že jsi zemřel za mé hříchy a vykoupil jsi mě ze smrti. Prosím tě, přijmi mě, veď mě životem a ochraňuj. Děkuji ti, že mě máš tak rád. S tebou chci jít po celý svůj život.´" Pastor ukončil kázání, vzal klec a odešel z kazatelny.