Vše o životě a pro život!!


Naslouchej!!

"Než ulehneš do postele, poznej svého Spasitele. Pak můžeš být každý den ve svém srdci ujištěn, že jsi drahé Boží děcko a tvůj Táta dá ti všecko. V Něm bude tvůj poklad pravý: Láska, radost, pokoj, zdraví!"

"Kdekdo říkal, že nejsi - nejvíc ti, co živoří. Ať ohněm tvé milosti ten blud v nich uhoří!! Dnes tě moc lidí nezná, výmyslem se jim zdáš. Dej jim svou lásku poznat, odpusť jim, Pane náš!
Svou věrnou láskou zahrň je, Ježíš. Srdce od hříchu svou krví očisti. Ať roste víra tam, kde byl dosud hřích. Vzpoura a pýcha ať nemá místo v nich.
Svou věrnou láskou zahrň nás, Ježíši, srdce od hříchů svou krví očisti. Ať roste víra, kde dřív byl hřích a strach, vzpoura a pýcha ať nemá místo v nás!!"

"Sláva tobě, Ježíši, vzdávám ti svou chválu. Já tě chci vyvýšit, mocný králi králů.
Ty jsi všemohoucí Pán, před tebou se skláním. S vděčností přijímám tvoje požehnání.
Ze srdce ti zpívám, tvé lásky si cením. Jméno Ježíš vzývám, v Něm máme spasení. Jméno Ježíš vzývám, jen v Něm je spasení, všem lidem spasení!"

"Víš, ty vůbec nejsi obyčejná, z tvé tváře je vždycky radost zřejmá, svýma očima se stále ptáš: Jsem-li se svým žití spokojený, znám-li vůbec slovo usmíření - ty i prázdnotu v mém srdci znáš. Snad jenom tvou zásluhou poznávám, jaký jsem. Připouštím i vinu svou, že jsem žít jen po svém chtěl. Tohle ti já závidím: že Bůh přítelem je tvým. I já znát bych Jej chtěl, ať má můj život směr a cíl. 
Víš, ty vůbec nejsi obyčejná a máš-li pocit, že jsi stále stejná, tak se na mě podívej, ať víš: Čím se život tvůj od mého liší. Zřejmě je to jenom dík Ježíši - i tu vyrovnanost chtěl bych mít! Teď jen Boží milostí měním styl, jenž jsem měl. Opouštím své marnosti, na kterých jsem dříve lpěl. I mě Ježíš má moc rád, nový život chtěl mi dát. Za můj hřích umíral, třetí den z mrtvých vstal můj Pán!!"

"Trávím hodně času s knihou jedinou, z ni sebe sám víc poznávám. Nikdy nevyměnil bych ji za jinou, jen díky ní Boha znám.
I když celý svět je plný starostí, já pokoj mám. A když i mé srdce chvěje se úzkostí, volám k Bohu a On odpověď mi dá:
Nestarej se, moje dítě, jak se co může stát. Přece víš, jak mocné je mé jméno. Nestarej se, moje dítě, chci ti řešení dát. Důvěřuj mi, nemusíš se bát. Já jsem pořád s tebou, mám tě moc rád!"

"Haleluja, ty máš mě rád. Haleluja, toužím tě znát.
Haleluja, vzdávám ti dík, haleluja, že smím v tvé milosti žít!
Haleluja, ty rád ho máš, haleluja, lásku mu dáš.
Haleluja, vzdávám ti dík, Haleluja, že ho Duch tvůj usvědčí!
Haleluja, ty rád ji máš, Haleluja, lásku jí dáš.
Haleluja, vzdávám ti dík. Haleluja, že tvou milost pochopí!
Haleluja, ty rád je máš. Haleluja, lásku jim dáš.
Haleluja, vzdávám ti dík. Haleluja, že tebe poznají!
Haleluja, ty nás máš rád. Haleluja, chcem víc tě znát!
Haleluja, vzdávám ti dík. Haleluja, za tvůj dar spasení!
Haleluja, tak Pána chval! Haleluja, tak Pána chval! 
Haleluja, tak Pána chval! Haleluja, tak Pána svého chval!!"

"Jen Ježíš je má pevná skála a já na té skále chci stát.
Je věrný, tak proč bych se bála - když vím, jak moc mě má rád!
Můj Pán, můj Pán je Ježíš a já před ním poklekám.
Můj Pán, můj Pán - já ze srdce chválu Mu vzdám!
Je nejen Pán, ale i Přítel - co lepšího mohla bych mít?
Jsem v náruči Jeho jak dítě. Teď učím se s Ním nově žít!
Můj Pán .. vzdám!"

"V Boží lásce žít, život věčný mít; Spousty zázarků se pak denně mohou dít.
Věrný Pánu být, život čistý mít; Spousty zázraků skrz tebe Bůh učiní!"

"Hlavu plnou Slov a plánů svýho Táty - chceš je naplňovat z vlastních sil. Odhodlání máš (dobrou vůli máš), jen poslušnost ti schází. Pak tvé marné snahy minou cíl. Vezmi si z toho vážně poučení: S Pánem jde to líp!"

"Všichni zhřešili, Bohem pohrdli. Vlastní cestou šli, jak ovce zbloudili.
Ve své pýše všichni lidi vblastní hříšnost RÁDI vidí - na jiných!
Mzda za hřích je smrt - za jakýkoli! Tohle řekl Bůh -. On se nemýlí!
Ale v Kristu život věčný vírou ospravedlněný můžeš mít!"

"Řekni, sestro, jaké je tvé přání, o čem sníš tolikrát.
Chci s misijním týmem projít celým Zlínem - Ježíše tam musí znát!
Pověz, bratře, jakou ty máš touhu, o čempak sníš častokrát.
Přinést Boží slávu na celou Ostravu - Ježíše tam musí znát!
Prozraď, sestro, co že je tvým přáním, nač myslíš častokrát.
Toužím Boží mocí otřást Olomoucí - Ježíše tam musí znát!
Můžeš, sestro, sdělit nám svou tou, kterou ve svém srdci máš?
Kéž by celá Plzeň měla Boží bázeň - Ježíše tam musí znát!
Řekni, sestro, jaká je ta vize, kterou ve svém srdci máš.
Moravu promění mocné probuzení - Ježíše tu musí znát!
Řekni, bratře, jaká je tvbá touha, kterou v srdci máš.
Japonci, Vietnamci mají stejnou šanci, že Ježíše BUDOU znát!
Svěř se, bratře, s touhou svého srdce, kterou ti dal Pán.
Řeky, Turky, Finy přivést do Rodiny, vždyť i je má Ježíš rád!
Prozraď, bratře, jaká je ta vize, kterou se zabýváš.
Kršnovci, Buddhisté, i proně je jisté, že Ježíše musí znát!
Svěř nám, bratře, touhu svého srdce, která ti nedá spát.
Chci cestovat světem, dospělým i dětem Boží lásku toužím dát!
Bibli v kapse, v srdci Boží víru - to je vše, co má.
Boží pomozání, smělost ke kázání na modlitbách přijímám.
Miliony lidi v celém světě pravdu poznají. Miliony .. poznají.
Potom přijmou směle svého Spasitele, ďáblu šanci nedají!
Až se v nebi sejdem ze všech koutů jen dík Boží milosti,
Pak se budem stále v přítomnosti Krále radovat ve věčnosti!
Amen!"

"Já znám svý práva a jak by taky ne: Bůh je můj nebeský Táta. Znám Ho i svý práva, Ježíš je můj Král a Pán.
Já znám svý práva a ze všeho nejvíc chci oslavit svýho Pána. Znám Ho i svý práva, život věčný byl mi dán.
Já znám svý práva: z Voží moci žít, ať je vidět Jeho sláva. Znám Ho i svý práva Jeho vůli šířit dál."