Vše o životě a pro život!!


Napoleonovo svědectví o Kristu

Napoleon I., francouzský císař, měl během svého vyhnanství na ostrově Elba dostatek času, aby přemýšlel o největším důkazu Boží existence. Poslechněme si jej:
Jednoho dne se Napoleon najednou při procházce zastavil a obrátil se na svého průvodce Montholona s otázkou: "Co si myslíte o Kristu?" Ten byl nenadálou otázkou velice zmaten a překvapen a řekl: "Sire, musím se přiznat, že jsem vlastně ještě nikdy o něm pořádně nepřemýšlel, takže jsem si nemohl udělat žádný úsudek." "Tím hůře pro vás!" řekl vypovězený císař a pokračuje v procházce, hovořil o tom, co si myslí o osobnosti Ježíše Krista on. "Ježíš je ten jediný, opravdu JEDINÝ, který po své smrti je živější a mocnější než během svého pozemského života. A čas, který všechno mění, uctivě minul Ježíšovo dílo, ba dokonce je zvětšil. Skoro ve všech oblastech světa se zvěstuje jeho slovo. Ježíš je milován a uctíván. Který mrtvý člověk ještě získává další území, protože jeho vojáci s radostí a nadšením táhnou pro něho do boje a vítězí? Já ještě žiji a moje armáda už na mne zapomněla. Alexandr, Caesar, Karel Veliký i já sám jsme založili veliké říše, ale oč se opírala naše moc? O násilí! Ježíš Kristus založil svou říši na lásce a jdeště dnes by tisíce lidí pro něho obětovali život. Zde je Vítěz, který vpravdě sjednocuje, který spojuje nejen 1 národ, ale celé lidstvo. Jaký je to zázrak! Lisdská duše se všemi svými schopnostmi se cítí spojena a svázána s bytím Ježíše Krista. Jak to? Zázrakem nad všechny zázraky. Kristus chce od člověka lásku - to, co lze obdržet nejméně snadno. Požaduje srdce! To je všecko, co chce, a dostává to. Z toho vidím, že je opravdu svou podstatou Bůh. Alexandr, Hanibal, Caesar, Ludvík XIV. a jiní vládci světa se vším svým nadáním ztroskotali na tom, že sice získali celý svět, ale asi ani jediného opravdového přítele. Svazek, který spojuje Ježíše Krista a jeho vykoupené, je svatější a mocnější než jakékoli jiné spojení. Všichni, kteří v Něho opravdově věří, cítí tuto nadpřirozenou moc lásky. Milují někoho, koho nikdy neviděli. To je skutečnost, kterou žádný lidský rozum nepochopí a nevysvětlím které nedosáhne žádná lidská moc, a přece se děje. To obdivuje ze všeho nejvíce a čím víc o tom přemýšlím, tím víc jsem přesvědčen o Boží podstatě Kristově. Znám lidi a říkám vám, že Ježíš Kristus není pouze člověk!  (z knihy Židovský stát od pohoršení k požehnání pro svět, autor Norberth Lieth).

Toto není pozvání do nějaké sekty nebo lidské organizace, ale k Pánu Ježíši Kristu. On zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých podle Písem. Nyní je na věky živý a jednoho dne bude soudit živé i mrtvé. Dnes však ještě k tobě volá: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinutí!.." (Matoušovo ev. 11:28-30). Poslechni jej, abys nemusel jednoho dne před ním stát jako před svým Soudcem. Co bys pak odpověděl na jeho otázku: "PROČ jsi pohrdl mou láskou k tobě a odmítl mou oběť za tvé hříchy?"