Vše o životě a pro život!!


Bohu se nikdo nebude beztrestně posmívat!

Tento příběh se stal v hluboké totalitě. Dva mladí, asi dvacetiletí muži si udělali výlet na sv. Hostýn. Je to známé poutní místo na Moravě. Když procházeli tímto svatým místem, dávali všem poutníkům najevo své opovržení. Na své cestě došli k soše Panny Marie s malým Ježíšem v náruči. Jednoho z nich napadlo, že by se mohli trochu pobavit. Vytáhl pionýrský šátek a uvázal ho Panně Marii komel krku a začal si dělat legraci. Ukláněl se před sochoua říkal: "Smím prosit, mladá paní?" Druhý zašel v pochybné zábavě ještě dál. Urazil Ježíši ruce, takže tam zbyly jen pahýly. Lidé, kteří kolem procházeli, nevěřícně zírali na 2 výtržníky. Báli se však zasáhnout, protože nevěděli, co jsou zač. Mohli to být spolupracovníci Stb.
Čas běžel a zdálo se, že žádný Boží trest nepřijde. Jdnoho dne se však u mladíka, ktërý uvázal Panně Marii pionýrský šátek, objevily zdravotní potíže. Lékaři konstatovali nejstrašnější diagnozu: rakovinu krku. Mladý muž si vzpomněl na sv. Hostýn. nemoc rychle postupovala a on věděl, že jeho dny jsou sečteny. V nepředstavitelné hrůze všechny kolem¨prosil, aby se za něj modlili, aby mu Bůh odpustil. Zanedlouho mladík zemřel. Druhý muž se později oženil a po roce se jim narodil syn bez rukou, jen s krátkými pahýly. Nikdo mu nemusel vysvětlovat, proč se to stalo. Celý život se musel dívat na invalidního syna, který mu připomínal nepěkný čin, kterého se dopustil.