Vše o životě a pro život!!


Ježíšův dar lidstvu

Biblia na prvej strane hovorí: "Na počiatku Boh stvoril nebo a zem."(Kniha Genezis – kapitola 1)
Najväčšia osobnosť v dejinách ľudstva bol Ježiš Kristus.
- NEMAL SLUHOV A PREDSA HO PÁNOM VOLALI.
- NEMAL UNIVERZITNÉ VZDELANIE A PREDSA HO MAJSTROM VOLALI.
- NEMAL LEKÁRSKU KVALIFIKÁCIU A PREDSA BOL NAJVÄČŠÍM LEKÁROM.
- NEMAL ARMÁDU A PREDSA SA HO BÁLI.
- NEVYHRAL JEDINÚ VOJNU A PREDSA SI PODMANIL CELÝ SVET.
- NESPÁCHAL ŽIADNY ZLOČIN A PREDSA BOL UKRIŽOVANÝ
- UMREL A DO POŽIČANÉHO HROBU HO POCHOVALI
- JEŽIŠ ZMŔTVYCH VSTAL A AJ TERAZ PREBÝVA MEDZI NAMI!
- KEĎ VERÍŠ V PÁNA BOHA A JEHO SYNA JEŽIŠA, POŠLI TENTO MAIL SVOJIM ZNÁMYM 

JEŽIŠ HOVORÍ:
„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (sv. písmo Matúš kapitola 10:32-33) 

Ježíšův dar lidstvu (Z pohledu vědy)
Ježíše odsoudili na smrt ve věku33 let nejhroznějším způsobem doby. Jen nejhorší zločinci byli popraveni tímto potupným způsobem jako On. V případě Ježíše to bylo ještě hroznější, protože ani nejhorší zločinci nebyli tak potupeni jako On, aby jim museli přibít končetiny jako Ježíšovi. Ano, použili 15-20 centimetrové, ostré hřeby. Byla přibita zápěstí a ne dlaně jako je ve zvyku zobrazovat. Musel se podpírat o hřeb, kterým byly přibity obě dvě nohy dohromady. Tento hřeb byl o mnoho větší než hřeby, kterými byli přibity ruce. Víc, jak 3 hhdiny!!! Pár minut před smrtí Ježíš už nekrvácel. Z jeho ran vytékala už jen voda. 
V těle dospělého člověka je 3,5-5 litru krve. Jeho rány byli tak veliké, že když mu římský voják s kopím propíchl hruď, z jeho rány vytekla jen voda a málo krve. Před ukřižováním, od bičování krvácejícími zády a krví zalitou tváří od ostnů jeho koruny na hlavě, víc jak dva kilometry vláčel svůj kříž který vážil cca. 40-50 kg, zatím co dav na něj plival a házel po něm kamení. To všechno Ježíš vytrpěl jen proto, abys měl volnou cestu k Bohu, k Otci všemohoucímu. Aby všechny tvé hříchy byli navždy odpuštěny. On pro tebe zemřel! 
Pro Tebe, který teď čteš tyto řádky. Nemysli si, že se obětoval pro druhé, jen pro ty, kteří chodí do kostela, anebo za mnichy, za faráře, za duchovní anebo za církevní hodnostáře.
Je lehké posílat obrázky, vtipy a porno odpadky, ale boží slovo a jeho skutky už nemáš odvahu, anebo se stydíš odeslat druhým, nebo se bojíš, co si o tobě pomyslí druzí
Přijmi jedinou pravdu, že Ježíš je jediný, který má moc zachránit svět. Ukaž každému, co se mu stalo jen proto, aby nás všechny ochránil Bůh všemohoucí!
60 sekund s Bohem. Jedna minuta, využij příležitost! Uvidíme, jestli je Satan schopný nás zastavit!? Dělej jen následující:
Modli se za toho, kdo Ti poslal tuto zprávu, následujícím způsobem: Pane Bože, Ty dobře znáš ... Jeho život, prosím Tě, žehnej mu láskou všemohoucí, pokoj, harmonii, pokoru a hojnost! Pane Bože prosím Tě, nedopusť pane, aby podlehl pokušení, ochraň ho od všeho zlého. Ve jménu Ježíše. Amen
A teď rozešli odkaz 10 lidem. Deset lidí se bude za Tebe modlit. Potom dosáhneš toho, že se mnoho lidí bude modlit k Bohu za své blízké. A teď se na chvíli zamysli nad tím, jak bys mohl žít tak, abys získal uznání a lásku všemohoucího.
Když se nestydíš tohle všechno vykonat, žádám tě učiň následující: Ježíš řekl: „Kdo se za mne stydí , i já se ho zříkám před mým Otcem” Toto poselství pošli dál jen tehdy, pokud ho uznáváš a miluješ Boha. On nás živí v každém okamžiku.
„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu” (Fil. 4:13) Toto je nejjednodušší důkaz.  
A M E N