Vše o životě a pro život!!


Boha člověk POTŘEBUJE

Boha člověk POTŘEBUJE v řivotě víc než cokoli jiného! Kdo Jej nezná osobně, má v srdci prázdnotu, kterou se všemožně snaží zaplnit - ALE marně!! Stále něco hledá, ale ve své pýše a samospravedlnosti nechce porozumět, že právě a jedině Bůh může tento zásadní problém v jeho životě vyřešit. Že jedině v osobním (příbuzenském) vztahu s živým milujícím Bohem lze získat opravdový pokoj, radost a lásku! Že pouze ON je schopen naplnit každou potřebu člověka, uzdfravit každou nemoc!
ALE člověk je příliš pyšný, povyšeuje své EGO nad Boha a říká: "JÁ Boha nepotřebuji. JÁ si vystačím sám. JÁ mám svou víru a své názory. JÁ .. JÁ .. JÁ .. !!!"
Setkání s Ježíšem se však NIKDO nevyhne!! Fyzickou smrtí lidský život nekončí, nebe a peklo jsou naprosto reálná místa a každý si tady teď svým postojem k Bohu a Jeho slovu volí, kam po fyzické smrti půjde. Každý člověk je před Bohem plbně ziozdpovědný za svůj život i budoucnost. "Člověku je určeno jednou zemřít a potom bude SOUD!" O rozsudku si člověk rozhoduje teď svým postojem k Ježíši. "Musíte se znovu narodit!" a mít jistotu ve spasení TEĎ!!
Můžete si myslet, co chcete, ALE stejně vás Bůh miluje, má pro vás nádherný plán, zdraví, prosperitu a pokoj. A vy to navzdory své samospravedlnosti dobře víte! Jen se bojíte zcela zodpovědně to přijmout. Udělejte to!! DNES je den spasení!!