Vše o životě a pro život!!


STRES může podporovat tloustnutí!

Lidské tělo i duše jsou neoddělitelně spojené nádoby. V dnešní uspěchané době, kdy mnozí upřednostňují práci a kariéru před péčí o své zdraví, dochází v našem organismu k různým reakcím na nevhodné zacházení.
Jednou z nich je až příliš důvěrně známý stres. Ten se může projevit mimo jiné i ve formě nepřiměřeného zvýšení příjmu potravy.   
Obezita je stejně jako jakákoli jiná nemoc výsledkem současného působení fyzických, psychických a sociálních vlivů. Stres mezi tyto vlivy rozhodně patří a kromě toho, že se při něm poškozují vnitřní orgány a vznikají nemoci, ovlivňuje v některých případech i příjem potravy. Profesor medicíny Karel Martiník upozorňuje na fakt, že „pořád hovoříme o lécích, jídle, pohybu, ale nikoli o stresu“. Stres však podle něj může přispívat ke vzniku obezity zhruba stejně jako nadbytek jídla a nedostatek pohybu. Někteří lidé navíc jedí ve stresu více, protože přejídání funguje jako jakýsi ventil napětí. Máme totiž dojem, že nás jídlo uklidňuje. Hlavní faktory, proč se po jídle cítíme klidnější, jsou dva. Jako první se nabízí biologické zdůvodnění – tělo po jídle tráví, ukládají se tuky, mozek se odkrví, subjektivně se cítíme zpomaleni. Tělo je v tu chvíli zdrojem poněkud otupělé slasti. Druhý důvod je psychologický – mnozí jedinci se snaží pomocí jídla zahnat vnitřní prázdnotu, která je dlouhodobým zdrojem jejich trápení. Přejídání je v těchto případech pouze neúčinným prostředkem psychické kompenzace. K udržení přiměřené váhy tedy sice výrazně pomáhá úprava nesprávných stravovacích návyků a sportování, nejsou však příliš platné, pokud pohoda a zdraví nevycházejí z vnitřních duševních pocitů. Proto je potřeba vyčlenit si na jídlo dostatek času, klidu, a hlavně se snažit dlouhodobý stres či úzkost odstranit. Teprve poté je přístup ke zdraví opravdu kompletní a léčba, kterou boj s obezitou jednoznačně je, úspěšná.