Vše o životě a pro život!!


Vyhrej zdraví!!

Nedostatek pohybu a nadbytečný příjem potravy, které provázejí náš denní život, vedou k nadváze a obezitě. Energetický příjem převažuje nad energetickým výdejem a to je důvod k zamyšlení. Neboť nadváha i nedostatek pohybu jsou rizikem vzniku mnoha vážných onemocnění. Zkuste si několik dní hodnotit svůj denní příjem i výdej energie.
Výpočet energetického příjmu: Zaznamenávejte si podle tabulky v kaloriích všechno, co za den sníte, a množství za celý den sečtěte. Získáte tak HRUBÝ ODHAD svého energetického příjmu. Sledujte také údaje na výrobcích, které konzumujete, a nenajdete-li údaj v tabulce, doplňte jej podle těchto údajů. Můžete také použít hodnoty uvedené na internetu. Tyto hodnoty nejsnáze zjistíte pomocí vyhledávače po zadání „energetická hodnota potravin“. Výpočet denního energetického výdeje: Násobte svoji hmotnost v kg číslem 24 (muži) nebo 22 (ženy) a koeficientem pohybové aktivity podle tabulky. Používejte takový koeficient, který je výrazem Vaší pohybové aktivity, kterou jste vykonávali více než 1 hodinu denně, nejlépe více hodin. Zjistíte tak orientačně váš energetický výdej. 
Vzorec pro výpočet: muži: hmotnost v kg x 24 x koeficient aktivity, ženy: hmotnost v kg x 22 x koeficient aktivity. Použití koeficientu při jednodenním záznamu má jen orientační význam pro srovnání příjmu a výdeje energie v daný den. Pro snížení tělesné hmotnosti nebo zvýšení tělesné zdatnosti musejí být příslušné pracovní i sportovní aktivity prováděny systematicky několikrát v týdnu. Například koeficient 1,9 a 2,0 předpokládá provádění příslušných aktivit denně. Pro výpočet energetického příjmu a výdeje můžete také použít elektronickou kalkulačku na webu Státního zdravotního ústavu www.szu.cz Při správné životosprávě by se denní energetický příjem neměl od energetického výdeje příliš lišit. Zda je váš energetický příjem a výdej vyrovnaný, zjistíte zanesením vypočtených hodnot do grafu. Pokud je příjem a výdej vyrovnaný, máte naději, že si udržíte svoji tělesnou hmotnost. 

Nenalezli jste v této tabulce něco z toho, co jste jedli? Přečtěte si ještě jednou návod pro výpočet denního energetického příjmu. 1 kcal = 4,19 kJ