Vše o životě a pro život!!


Velikonoce - Svátky folkóru a turistiky??

Tak – a jsou tu Velikonoce!! V obchodech se prodávají kraslice, pomlázky a beránci, za výlohami jsou obrázky kuřátek, housátek a zajíčků. Lidé z měst odjíždějí na chalupy a lidové slavnosti s tradičními kroji a zvyky lákají davy cizinců. Velikononoční svátky jsou u nás vnímány především jako svátky folklóru a turistiky.
Proč tomu tak vlastně je? Vždyť Velikonoce, zrovna tak jako Vánoce mají být oslavou něčeho mnohem důležitějšího – připomínkou nejdůležitějších událostí v životě Ježíše Krista, klíčových pro celé lidstvo. Z vánočních svátků se však stalo něco úplně jiného. Lidé propadli nákupní horečce. Symbol Vánoc – děťátko v jesličkách – se obchodníkům dobře hodí k reklamě. A Velikonoce? Tam se zmučené tělo na kříži k tomuto účelu nehodí. Není ani roztomilé, ani příjemné na pohled. Naopak, nutí člověka, aby zpytoval svoje svědomí. To však lidé nedělají rádi, chtějí zapomenout a utéct k zábavě. A tak se Velikonoce změnily ve svátky folklóru a turistiky.
Proč slavit Velikonoce?
Víra v Boha je dnes často považována za přežitek, za něco překonaného. Bůh vůbec nemá v moderním světě místo. Náboženství jsou prý jen „těšínská jablíčka“ pro staré, nemocné a slabé. Dnešní doba hlásá: člověk se má spoléhat pouze na sebe, na své schopnosti a na svou sílu! Někteří lidé však naopak zastávají názor, že je dobré něčemu věřit. Na tom není přece vůbec nic špatného. Co když nad námi opravdu něco je, snad nějaká inteligentní bytost? Jedni věří v přírodu, druzí v osud, nebo prozřetelnost atd. Je tolik různých názorů, každý ať si tedy věří podle své nátury. Ale proč potom křesťané říkají, že pouze víra v Ježíše Krista, v jeho ukřižování a vzkříšení je pro všechny lidi tak důležitá? Co se vlastně odehrálo o Velikonocích?
Jak to tenkrát bylo?
O existenci Ježíše Krista se na základě historických údajů dá většina lidí přesvědčit. Možná, že zemřel i na golgotském kříži, ale teorie o jeho zmrtvýchvstání? To zní jako pěkná pohádka. Vzkříšení z mrtvých je pro mnohé lidi problémem. Jaký zaujmeme postoj k události, která se stala tehdy zrána prvního dne po sobotě? Bible o tom píše v evangeliích, (např. Matoušovo evangelium, 28. kapitola). Stručně řečeno: Hrob je prázdný! Ježíš žije! Je to pravda? Podívejme se na tyto události pohledem pro i proti. Pochybovači mají v zásobě tři tvrzení:
> Ježíšovo tělo ukradli učedníci
Myšlenka, že vojáci usnuli vypadá jako vtip. Vždyť usnutí stráže se trestalo smrtí. Kdyby se učedníci chtěli jen přiblížit k Ježíšovu hrobu, římská jednotka by je zabila. Kde by navíc vzali odvahu, když se tolik báli. Rozprchli se, když byl Ježíš zatčen. A i kdyby vojáci spali, hluk při odvalování dvoutunového kamene by je určitě vzbudil.
> Ježíšovo tělo ukradli velekněží
Proč by to však dělali? Právě naopak – potřebovali Kristovo mrtvé tělo, aby dokázali, že jeho vzkříšení je nesmysl. Farizeové a Saduceové byli chytrými politiky. Kdyby věděli, kde najít Kristovo tělo, krutě by zesměšnili každého, kdo by kázal o jeho vzkříšení.
> Ježíš byl jenom v bezvědomí
Podle této teorie chladný vzduch obživil Ježíše. Vymotal se z obvazů, odvalil balvan a přemohl asi šestičlenou hlídku. Pak se v plné svěžesti ukázal svým učedníkům. Že by Ježíš nezemřel je absurdní. Prošel šesti soudy, byl zbičován k nepoznání. Byl tak slabý, že se nemohl udržet na nohou. Měl probodený bok. Vytekla voda a krev. Čtyři kati, skuteční odborníci, mu ani nezpřeráželi nohy, aby uspíšili smrt – tak si byli jeho smrtí jistí. Více než 50 kg balzámu a obvazů by zadusilo i živého. A navíc je tu římská stráž, dvoutunový balvan...
Biblická svědectví o vzkříšení jsou nesporná.
Více než pětset lidí vidělo Krista po jeho zmrtvýchvstání, dívali se do jeho tváře, slyšeli jak k nim hovoří a uvěřili v něho. I životy jeho učedníků se změnily od základů. Nejprve se báli veřejně se ke Kristu přiznat. Až když ho uviděli na vlastní oči, dotýkali se ho a jedli s ním, byli ochotni za něj položit i život. Vzkříšení bylo ústřední zvěstí rané církve a vedlo k jejímu obrovskému růstu.
Také dnes ti, kteří v Ježíše Krista uvěřili, svědčí o tom, že moc zmrtvýchvstalého Krista změnila jejich život.
Poselství Velikonoc
Co tedy pro nás znamená zmrtvýchvstání Ježíše Krista? Má pro každého člověka zásadní význam – naději věčného života v nebi. Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, byla by celá křesťanská víra jen bláznivou fantazií. Ježíš na kříži dokončil své dílo záchrany. Vzkříšením zrušil moc smrti. Dal nám jistotu věčného života. Jestliže umíráme ve víře v živého Krista, budeme spolu s ním také vzkříšeni.
Nakonec přijměte radu: Pokud máte stále pochybnosti a zdá se vám, že tomu nejste schopni uvěřit, zkuste upřímně poprosit Boha, aby vám dal milost k poznání. Čtěte Bibli a vyhledejte společenství věřících lidí.
Pavel Smilek