Vše o životě a pro život!!


Vánoce - Radostné Vánoce!

"Nebojte se! Hle, zvěstuji vám radost velikou, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán." (Bible, Lukášovo evangelium 2.10-11)

Andělé tehdy zvěstovali "velikou radost". Boží sláva se zjevila všem. "Nebojte se," volali, narodil se vám dnes Spasitel." Přišla konečná záchrana pro všechen lid.
Nestačí jen vědět! Že už to všechno znáte od dětství? To je sice pravda, ale právě životně důležité věci často ukládáme jen ve svém vědomí, ale naše srdce se jich vnitřně neúčastní. Daleká je cesta od rozumu k srdci!!
Musíme to povědět dál! Víme o Bohu, ale naše srdce se přitom nijěk nemění. Andělé zvěstují lidem na zemi jedinečné poselství: přichází sám Bůh a nabízí záchranu. A co my? Máme radost? Bůh od nás také očekává, že poneseme tuto úžasnou zvěst dál mezi lidi. Celý svět je ztracený, hledá stále východisko. Nejde však cestou života, ale smrti. Přitom je kolem nás tolik lidí, kteří touží po záchraně! Jsme však ochotni jim s láskou zvěstovat, kde najdou spásu?
Osobní Spasitel. Uvědomujeme si vůbec svou situaci? Všichni potřebujeme Zachránce! Nepomůže nám vnější zbožnost, ale náš osobní vztah k Bohu. Nestačí jen své svědomí falešně utěšovat. Naše hříchy musí být odpuštěny!Pravý pokoj můžeme nalézt jen v usmíření s Bohem a lidmi. V tom je nám Ježíš Kristus zárukou. Narodil se a vstal z mrtvých pro mne i pro tebe. Pro každého platí tato radostná vánoční zvěst o záchraně. Jestliže tedy dnes uslyšíš jeho hlas, neodkládej své rozhodnutí, ale otevři Mu své srdce. Přijmi Ježíše za svého osobního Spasitele a Pána! To budou vskutku radostné vánoce! 

Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, ale ne ve tvém srdci, jsi přece ztracený!!!