Vše o životě a pro život!!


Vánoce: Slovo k Vánocům

"Nebojte se, neboť se vám dnes narodil Spasitel" - doléhá k nám, když opět slavíme Vánoce. V těchto slovech je jádro vánoční zvěsti. V nich se vyjadřuje útěcha i pro ty, kteří žijí ve strachu, osamělosti a starostech. Ale i lidem sebejistým se na prahu nového roku připomíná: Je tu Někdo, kdo stojí nade vším, co může lidské srdce znepokojovat. Je to Pán Ježíš! Pán, který drží všechno ve své dlani. On nám má co říci i v našem moderním světě.
Slovo k životu. Povzbuzení: "Nebojte se, neboť dne se vám narodil Spasitel" je tak osobní jako On sám. Vždyť Ježíš Kristus, Spasitel přináší s sebou spásu a život. Záchrana neboli spása spočívá v tom, že Pánu Ježíši vyznáme své viny a odevzdáme Mu svůj život. OPo tomto rozhodnutí z naší strany On slibuje: "Já jsem vždy s tebou! I když o tom nevíš a cítíš se velmi osamělý. Znám tvoje problémy a starosti, se kterými se musíš potýkat. Nevzdávám se tě ani přes tvou hrdost a uzavřenost do vlastního způsobu života. Neodvracím se, ale mám o tebe a tvůj život zájem. Proto ti říkám ´Neboj se, jsem s tebou!´"
Slovo pozvání. Toto slovo platí osobně i pro tebe. Nejen o Vánocích, ale i v každodenních situacích je s tebou Ježíš, o jehož narození nám Boží poslové říkají. Můžeš Ho u ty osobně poznat, když se na Něho vědomě obrátíš. Můžeš se o to pokusit zcela jednoduchými slovy. Poznáš v té chvíli jeho bezprostřední blízkost a prožiješ opravdovou vánoční radost. "Pane Ježíši Kriste, vírou přijímám, že jsi můj Spasitel. Svěřuji ti svůj život. Děkuji ti za odpuštění mýchvin a za dar věčného života. Amen!"