Vše o životě a pro život!!


Vánoce - Vánoční dopis

Nadešel opět vánoční čas se svou atmosférou pokoje, radosti a lásky. „Narodil se Kristus Pán, veselme se!“ ozývá se z rádia a z televize, zpívají lidé u štědrovečerního stolu i v kostelích… Ale – přemýšleli jste někdy nad tím, kdo se to vlastně narodil? Proč jeho narozeniny lidé slaví už 2000 let? Proč se narodil právě ve chlévě? Je mnoho otázek, které se vztahují k tajemství této vánoční události…
Ježíš se narodil v Betlémě. A nebylo to obyčejné narození. To Boží Syn sestoupil z nebe, z dokonalé čistoty a slávy na naši zem. Narodil se v lidském těle, do největší bídy a špíny chléva. Dobrovolně, z lásky k nám. Stalo se tak skrze Marii. Vstoupil do našeho světa lidské ubohosti, omezenosti, lidské zloby a nenávisti.
Proč k nám vlastně přišel?
Povím vám příběh. Jeden člověk spadl do hluboké jámy. Zranil se, bezmocně ležel na dně, naříkal a volal o pomoc. Kolem procházeli různí lidé. Někteří zaslechli jeho volání, ale řekli si, že si to zavinil sám a šli dál. Jiní přišli až k jámě a radili mu, jak se má dostat ven. Pak také odešli. Po čase tudy procházel Ježíš. Uslyšel volání zraněného, spustil se dolů, vzal zraněného člověka do náruče, vynesl ho ven a ošetřil.
Každý člověk ve svém životě mnohokrát klopýtne a může se dostat až na dno svých sil. Prožívá bezvýchodnost situace, jako by se ocitl v hluboké jámě, v propasti hříchu, zoufalství a beznaděje. Někdy se člověk snaží zvládnout situaci sám, jindy se obrací o pomoc k druhým lidem. Avšak nejhroznější propastí, které se žádný člověk nemůže vyhnout, je propast smrti. Člověk zoufale volá: kdo mne zachrání? Je pro mne nějaká naděje?
Dobrá zpráva pro každého!
Naší jedinou nadějí je právě poselství Vánoc. Ježíš se narodil proto, aby byl zachráncem všech, kteří k němu ve své bezmocnosti volají o pomoc. Udělal to z lásky ke každému člověku. Podobně jako záchranář, který pomáhá lidem dostat se z různých propastí, Ježíš sestoupil do té nejhlubší propasti – do propasti smrti. Bylo to tehdy, když zemřel za naše hříchy na golgotském kříži. Třetího dne však z této propasti vystoupil jako vítěz nad smrtí. Ježíš žije opět v nebi a nabízí pomoc každému člověku.
Zvěst o Pánu Ježíši není pouhou vánoční idylkou pro několik svátečních dní. Je to dobrá zpráva pro každého. Dnes si možná myslíš, že se tě to netýká, že jeho pomoc nepotřebuješ. Ale nezapomeň, že do nejhlubší propasti – do propasti smrti, se jednou dostaneš i ty. Ani nevíš, kdy to bude.
Ježíš neodmítne nikoho, kdo k němu s důvěrou přijde. Je skutečným Zachráncem pro každého, kdo ho o pomoc prosí. Dá mu nový začátek, novou budoucnost, daruje mu věčný život. Ještě dnes ho můžeš i ty poprosit, třeba těmito slovy:

Pane Ježíši, děkuji Ti, že ses narodil jako člověk, abys byl i mým Zachráncem. Děkuji Ti, že i mne miluješ, a že Ti na mně záleží. Od této chvíle chci spoléhat jen na Tebe, Tobě patřit a Tebe poslouchat. Když upadnu a budu ztrácet naději, pomoz mi vstát. A když se jednou přiblíží konec mého života, vezmi mě do své náruče a přenes mě do nebe – k věčnému životu v Božím království. Amen.