Vše o životě a pro život!!


Jistota v nejistotě

Slyšel jsem tuto větu: „V našem životě jsou jen 2 jistoty, kterým se nevyhneme: Daně a smrt.“ Daním bychom mohli utéci, kdybychom žili na pustém ostrově, živili se jeho plodinami, planktonem a rybami – ale smrt by si nás našla i tam. Život je nejistý, smrt je jistá. Znáte člověka schopného, činorodého, který kypí zdravím a vitalitou, je ze sousedství, kdykoli ho potkáte, se na vás příjemně usmívá – a za týden se díváte na jeho bledou, mrtvou tvář v rakvi. Infarkt. Nebo jste na svatbě mladých lidí, oči jim září štěstím, mají se rádi, jsou dobře materiálně zajištěni. On vyhlíží mužně, ona půvabně. „To bude vydařené, šťastné manželství,“ říkáte si. neuplyne ani 5 let a rozvádějí se, i když mají 2 děti. A mohli bychom pokračovat.
Idee se mění, vlády se střídají, světové názory se hroutí. Člověk však touží po jistotách, které jsou stálé, neměnné, jež platí vždy za všech okolností a v každém čase, pro každého. Pěkně to vyjádřil Archimedes: „Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí.“ Existuje vůbec tento pevný bod? Ano! Jan Amos Komenský ve svém spise „Hlubina bezpečnosti“ vystihuje příčinu lidských nejistot takto: „Prostředek a vrch spletků našich je jinudnost, tj. jinudy než v centru pomoci hledání“. Jinak řečeno: “Důvod našich nejistot je hledání jistot tam, kde nejsou!“ V následující kapitole dává návod, jak se dostat z těchto našich omylů – navrácením se do centra.A copak je to centrum, nebo kdo je tím centrem? I na to odpovídá učitel národů: „Tím centrem je Bůh a centrem Božího milosrdenství je Kristus.“Veliký Moravan ilustruje lidskou nejistotu a na druhé straně Boží stálost obrazem točícího se kola. Střed kola se nehne, netočí se. ALe čím větší je vzdálenost od středu, tím větší je kolotání, kvaltování, tím otřesnější nejistota!!
Četl jsem v útlé knížečce S. Harrise: „Jediná cesta“: „Bůh chce, abychom měli maximum jistoty a dokonalou bezpečnost.“ Není tedy Božím záměrem, abychom žili v nejistotěale aby náš život měl pevnou stabilitu a netočil se sem a tam jako korouhvička na střeše ve větru lidských ideí a třeba i „vědeckých“ světových názorů.
Jde tady o základní otázku, JAK se dostat do centra, o kterém píše J. A. Kmenský. Na to odpovídá Pán Ježíš Kristus: