Vše o životě a pro život!!


Dobrá zpráva

Žiješ uprostřed lidí a přitomse cítíš opuštěný, zbytečný a nemilovaný? Také tebe napadá někdy otázka: "Má můj život vůbec nějaký smysl?" Mí lidský život vůbec nějaký smysl? Tuto zásadní otázku si kladou lidé od nepaměti. Znepokojuje i nás, kteří žijeme ve víru moderné doby na počátku 21. století. Možná i ty patříš k těm, kteří touží na ni najít správnou odpověď. 
Dobrá zpráva! Právě pro tebe mám teď dobrou zprávu. Žádný člověk, ani ty, už nemusí propadat depresi a beznaději! Je to někdo, kdo nás miluje. Je to Ježíš Kristus. I tobě chce projevit svou lásku. Vidí v tobě drahou a vzácnou bytost, velmi mu na tobě záleží. Zaplatil za tebe nejvyšší výkupné, abys měl otevřenou cestu k Bohu. Svou obětí na golgotském kříži ti nabízí odpouštění všech vin, osvobození z moci zla a dar věčného života ve svém království. 
Upřímná nabídka. Přijď do společenství věřících křesťanů. Scházíme se, abychom se setkali s živým Bohem, který proměňuje srdce lidí. On nabízí osvěžení uprostřed všedního života, sílu v době únavy, světlo na temné stezce a novou naději v těžkých chvílích života. Můžeš prožívat jeho uzdravující moc, hluboký pokoj a vnitřní sílu. Shromáždění věřících je také dobrou školou životní moudrosti, lásky a vzájemné úcty. I přes naši nedokonalost nás Bůh vede ke šťastnému a smysluplnému životu na této zemi. Návštěva společenství věřících křesťanů znamená pro mnohé začátek nového života. Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání! 
Ježíš řekl: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." (Jan 8.12).