Vše o životě a pro život!!


Opravdu nic nemá smysl?

Nic vlastně nemá smysl. Proč žiji? K čemu je dobré to věčné odříkání při honbě za lepším? Proč je tolik nespravedlnosti na světě? Proč je nenávist a utrpení? Proč jsou války? Proč musím zemřít? Tato slova znějí jako údery kladivem. Každého z nás se dotýkají. Je to jednosměrná ulička, která vede do beznaděje, zoufalství a rezignace. Může nám vůbec někdo dát uspokojivou odpověď na všechny tyto otázky? naše srdce je naplněno obavami, které se jen s velkou námahou snažíme překonat. To dokazuje, že nám tyto otázky nejsou lhostejné. Je těžké žít, když nenalézáme smysl života.
Falešné štěstí. Někteří lid¨é jsou zdánlivě velmi šťastni. Ale jsou opravdu šťastni? V televizi, novinách a časopisech vídáme každý den mnoho šťastných tváří. Z reklam na cigarety se na nás radostně usmívají mladí lidé, plakáty na osvěžující nápoje hýří optimismem. od reklamy na auta až po reklamu na těstoviny - všude se ukazuje radost ze života. Jako v reklamách, tak i ve skutečnosti lidé často radost předstírají. Jen málokdo přizná, že hluboko v jeho srdci se skrývá prázdnota. V každém zůstává touha po pravém slyslu života.
Věčné otázky. Zdá se nelogické, že nás tyto otázky trápí i v dnešní době. Vždyť dnes se žije o mnoho lépe! Po materiální stránce určitě. Avšak ani rozvinutá věda a technika s množstvím nových informací nedala odpověď na naše otázky po smyslu života. Nikdo nás nedokáže zbavit strachu ze smrti. Nikdo nedokáže přemoci smrt. Nikdo nám nevysvětlí, proč jsme zde a jaký má smysl náš plamínek života a kdy zhasne. A co bude potom. Ale my to chceme vědět! Kdo nám dá odpověď? 
Tajemství smysluplného života. Na tyto otázky se lidé sami marně snaží najít odpověď. Paradoxem je, že tato odpověď je už dávno každému dostupná. Málokdo ji ale přijímá. najdeme ji v Bibli, která přináší jedinečné poselství o smyslu naší existence. Bible říká, že jenom Bůh, náš Stvořitel, může uspokojit naši neklidnou mysl. Život bez Boha nemá smysl, je úplně prázdný a nenaplnitelný. Bůh tě miluje. Obětoval za tebe svého jediného Sna Ježíše Krista, který zemřel na kříži a vstal z mrtvých, abys i ty mohl žít. V něm ti nabízí odpuštění všech tvých vin a věčný život v nebi. Když odevzdáš svůj život Ježíši Kristu, stane se tvým Spasitelem, Ochráncem, Pánem a Přítelem. Dá ti vnitřní pokoj a pravou radost. Nebudou tě už pronásledovat trýznivé otázky, tvůj život bude mít smysl a budeš vědět, proč a jak máš žít.
 Ježíš řekl: "Proste a bude vám dáno, hledejte a neleznete, tlučte a bude vám otevřeno." (Bible, Matouš 7.7)