Vše o životě a pro život!!


Odvaha k životu

Zcela na dně. V ranních hodinách mi někdo tluče na dveře: "Příteli, probuď se, musíme jet na hlavní náměstí. Nějaká žena tam chce vyskočit z okna." Rozespalý běžím po schodech dolů. Před domem stojí vůz záchranné služby. "Pojďte, prosím, rychle s námi." S houkáním a výstražným světlem jedeme k udanému místo. Tam se zmezitím shromáždil dav zvědavců. Vystupuji pomalu po žebříku. Čím více se k ženě přibližuji, tím více na mě křičí: "Coi tu chceš? nech mě být! Chceš mně zabránit, abych skočila dolů?" "Ne," říkám. "Co tedy chceš?" táže se zlostně. "Chci s tebou pouze mluvit," odpovídám klidně. To připustí. A pak spolu hovoříme.
Ježíš je naděje. Žena mluví o svém zoufalství a rozhodnutí ukončit svůj život. vyprávím jí o Ježíši, který zachraňuje i beznadějné případy a dává sílu začít znovu. Po chvíli váhání mi nesměle podává ruku a odcházíme. Pak ještě dlouho hovoříme o Ježíši, který dává naději a sílu začít nový život. tato slova vzbuzují u ní důvěru. 
Dokázala to! Od tohoto setkání uplynulo mnoho let. Tato žena se naučila Bohu zcela dfůvěřovat a svěřila Mu svůj život. Možná namítnete: "To není můj případ. Můj život je docela normální. Ale přesto nejsem schopen se s ním často vyrovnat. nedokážu zvládnout své touhy, svá přání, svá zoufalství." To je přirozené. Podle Bible je srdce každého z nás špatným pomocníkem. Mnohdy sami sobě nerozumíme a podléháme beznaději.
Bůh dává sílu. Jen Bůh ví, jak lze život napolnit. nejsme pouhou hříčkou přírody, ale Božím stvořením. Bůh nás učinil ke svému obrazu. dovedu si představit, že někdo tomu nemůže uvěřit. Pohovořte si o tom s lidmi, kteří věří a milují Ježíše. Přijďte do společenství věřících nebo nám napište. Chceme vám pomoci, abyste poznali Ježíše Kritsa. Víra v něho neodstraní všechny problémy kolem nás, ale dá sílu k životu ve světě plném nenávisti a zoufalství.
Zažijete překvapení. Ježíš Kristus je útočištěm pro všechny, kteří se nemohou vyrovnat se svými životními problémy. jako Syn Boží vidí do vašeho života. Svěřte se mu! Předejte mu svou minulost, budoucnost i přítomnost. Toho ještě nikdo nelitoval. Naopak! když se k němu obrátíte, zahrne vás svou láskou a péčí. odkud to vím? Já jsem to prožil. Bible - Boží dopis adresovaný jeho stvoření - vám dá nejpřesnější zprávu o tom, co Bůh zamýšlí s vaším životem. Ze srdce vám přeji odvahu k životu s Pánem Ježíšem Kristem!
"On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému." (Bible, Izaiáš 40.29)