Vše o životě a pro život!!


Ze všech stran ochráněn!

Jsi vnitřně rozerván, nešťastný, ustaraný, osamělý? Pak se uchyl na nějaký čas a v pokoji se zamysli nad tím, kdo je nebeský Otec. Uvědom si skutečnost Božího slova: "Zezadu i zepředu obklíčils mne a vložils na mne ruku svou." ('Zalm 139.5). Tento milující příslib Boha, jak je mnohokrát znázorněn v uměleckých dílech jako návrat ztraceného syna, platí nyní i tobě. Smíš se celý cítit od Boha ochráněn ze všech stran. Přines Mu prostě svoji nouzi v tom vědomí, že On je nejdobrotivější, nejláskyplnější Otec. Vše závisí na tom, jaký Jeho obraz ve svém srdci nosíš, jaké máš představy o svém nebeském Otci. Čím více očekáváš samé dobro, jako od Otce lásky, tím více budeš obdarován.Avšak nevyslovuj před Otcem ne to, co tě dojímá a co od Něj očekáváš. Snaž se představit si osobnost nebeského Otce, kdo On je a co ti zaslíbil: 
"Otče můj, miluješ mne a myslíš stále na mne Otče můj, vyslyšíš moji medlitbu ve jménu Ježíše. Otče můj, odpustíš mi ve jménu Ježíše. Otče můj, vedeš všechny moje cesty k překrásnému cíli. Otče můj, staráš se o mne. Otče můj, nemůžeš své dítě nechat upadnout. Otče můj, nenecháš mne pokoušet víc než unesu. Otče můj, máš východisko pro moji nouzi. Otče můj, jsi schopen změnit každou moji obtíž, nic Ti není nemožné. Otče můj, tvé údery jsou vždy jen z lásky. Otče můj, Ty jsi Bůh, který činí zázraky až dodnes."
Hledej toto místo u srdce svého nebeského Otce vždy a stále, pak poznáš Boha Otce tak, jak o Něm smýšlís a Jemu důvěřuješ.                                             Matka Basilea