Vše o životě a pro život!!


Děkuji!

"Díky!" To slovo rádi slyšíme. A rádi je řekneme i jiným: když pocítíme nečekanou radost. "Srdečný dík za vaši laskavost, za milou pozornost! Díky za milý úsměv, za povzbuzení, za vaši radu, za pomoc, díky za vaši dobrou práci, Chtěl bych vám poděkovat, vždyť dnes je tak málo milých a úslužných lidí."
Víte však, že bychom měli největší dík a vděčnost projevit někomu, koho sice nevidíme, ale kdo pro nás učinil a stále činí úžasné věci? Ptáte se, komu? Našemu Bohu a Stvořiteli! Daroval nám život, obdařil nás rozumem, citem a schopnostmi. Připravil nám veškeré podmínky k životu na této zemi - přírodu, slunce, déšť, lidské společenství. Mnozí však nepřipouštějí Jeho existenci a pokládají vše za samozřejmost, za dílo náhody. Jdou si svou cestou, která však mine pravý cíl.
Bůh totiž připravil ještě něco daleko důelžitějšího - věčný život! Obětoval za nás svého Syna - ježíše Krista, aby nás zachránil před věčnou smrtí. Bible říká: "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3.16).
Bůh je trpělivý. Stále všem předkládá v Kristu jedinečnou nabídku, můžeme ji kdykoli přijmout. JAK? V jednoduché osobní modlitbě: "Pane Bože, děkuji ti za dar života. Děkuji ti, že jsi ve svém Synu pro mne přichystal věčný život. Pane Ježíšei, děkuji ti, že jsi zemřel za mé hříchy. Svěřuji ti svůj život a děkuji ti, že mě provedeš aždo věčnosti!"