Vše o životě a pro život!!


Štěstí na dosah

"S magnetickými vložkami do bot dodáte svému tělu každým krokem novou sílu." čtu v jednom týdeníku. Listüji dále a zase celostránková reklama: aperitiv z Paříže slibuje, že vám přinese uvolnění a tím radost do života. Na jiné stránce se směje dívka v plavkách a vedle ní jsou tato slova: "Štíhlá a plná radosti ze života. Proč? Je tu nový prostředek na hubnutí.." A tak bych mohl pokračovat. Těch nápadů a nabídek, jak žít šťastně, je všude plno. A čtenář si myslí: "Až si vše opatřím, budu na vrcholu štěstí!" není nic divného, že člověk touží po štěstí. Pěkně to vyjádřil spisovatel Korolenko: "Člověk je stvořen ke štěstí, jako pták k letu." A je to pravda. Hledá-li ovšem člověk jen to, co se líbí jeho očím a lahodí jeho smyslům - pak najde všechno, jenom ne štěstí! Po všech marných pokusech začíná poznávat pravdivost výroku: "Štěstí je slovo pro to, čeho člověk nemůže sám dosáhnout!"
Lze vůbec štěstí dosáhnout? Ano!! A to štěstí plné, dokonalé a bezpečné. Člověk pak ví, že už na tomto světě není nic krásnějšího a trvanlivějšího. nabízí se zadarmo, jako dar. Nic nestojí, je potřeba si ho jen přivlastnit. Nemusíš je draze platit, ani se usilovně namáhat, ale stačí je přijmout. Tento dar nenabízí člověk - on jej nemůže dát. Nabízí ti ho Bůh. Tvůj Bůh, o kterém doposud nic nevíš. Nevíš, co pro tebe udělal, jak tě miluje a jak svou lásku dokázal. Poslal svého Syna Ježíše Krista, aby člověku pomohl, aby ho zachránil - spasil. Neboť člověk bez Boha je jako syn bez otce, dítě bez domova. není šťasten, nemá se dobře a ani nemůže mít se dobře. Nikdo a nic mu nenahradí otce, nikdo mu nenahradí domov.
Člověk bez Boha. Je opuštěný, i když žije v mraveništi velkoměsta. Je chudý uprostřed materiální hojnosti. Zůstává stále hladový a žíznivý, i když má plnou spíž vybraných jídel a ve sklepě vzácná vína. Proč žije člověk bez Boha, proč je nebeský Otec vzdálen člověku? Příčinu nám jasně odhaluje Slovo Boží - Písmo svaté: je to lidský hřích! Bible říká v proroctví Izaiáše 59.2" "Jsou to právě vaše nepravosti, co vás vzdaluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší." Hřích, to je stav, kdy člověk žije bez Boha, nerespektuje jeho lásku, šlape po jeho zákonech. A má se zle! Neví, co je pravé štěstí, hluboký pokoj duše a pravá radost ze života.
Boží pomoc. Proto Bůh přichází člověku na pomoc. Chce ho vyprostit z takového stavu odloučenosti. Posílá svého Syna Ježíše Krista, aby překlenul svou láskou propast mezi člověkem a Bohem. On nám otevřel dveře k novému životu - k životu s Bohem, životu bohatému, plnému, šťastnému. V Bibli čteme v Janově evangeliu 3.16: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Uvěř tedy v Pána Ježíše Krista, který se pro tebe obětoval na kříži, a poznáš pravdivost slov: "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují." (Bible, 1. Korintským 2.9).