Vše o životě a pro život!!


Již nikdy sám!

Stále více lidí si naříká na to, že jsou sami. Nemají nikoho, komu by se mohli svěřit, kdo by s nimi cítil. Ať jsou staří nebo mladí, mnozí jsou skutečně sami a cítí se opuštěni. Někteří si stýskají na své neutěšené poměry, jiní rezignovali. 
JAK je tomu s tebou?? Hledáš nějaké východisko? Jako tablety proti bolesti nevyléčí žádnou nemoc, tak ani umělí těšitelé, například alkohol, nepřinesou žádné řešení. Nepomůže ani pestrá nabídka rozptýlení v hromadných sdělovacích prostředcích, v denním tisku, rozhlasu či televizi. Televizor ti opravdu nemůže pomoci! neodpoví ti, když mu vyříkáš všechny své starosti nebo se zeptáš na radu. Zůstaneš dál opuštěný a sám se svými problémy. každého dne zatrpklý, nespokojený, prázdná! Myslíš si, že to tak musí být? Bůh nás lidi stvořil pro lepší život. Chtěl nás učinit šťastnými a naplnit naše srdce hlubokým pokojem. Ale když člověk se od Boha vzdálil a vzal svůj život sám do své ruky, jde to s ním stále více s kopce. Dříve či později každý zjistí, že bez Boha je bez útěchy a bez naděje! Hledáš věrného přítele, který by ti byl stále nablízku, který by tě neopustil? Toužíš po příteli, který tě zná a dokonale ti rozumí, který by tě zahrnul láskou a péčí? Právě takový je Ježíš Kristus. Má tě rád a chce ti dát poznat a pocítit všechnu svou dobrotivost a laskavost, pvou pravdu a milost. Má odpověď na všechny tvé otázky a zná řešení všech tvých problémů. Nejprve chce do tvého života vstoupit jako Spasitel kvůli tvým hříchům, potom však také jako Pomocník a Rádce a jako pravý Přítel, kterému můžeš naprosto důvěřovat. Ještě nezklamal nikoho, kdo se na Něho spolehl. Pojď k Němu ještě dnes, On na tebe čeká! Jestliže Ho vyznáš jakoSpasitele a On se stane tvým Přítelem, půjde se ti lehce a tvá cesta bude jasná, plná světla. Potom už nebudeš stále ve stínu, ale budeš prožívat krásné chvíle se svým nejlepším přítelem. Modlitbou Mu budeš moci sdělovat všechny své těžkosti, starosti a problémy a On ti dá radu z Bible, svého Slova a pomůže ti vždy a v pravý čas. "Je blízký všechněm, kteří ho vzývají v pravdě." (Žalm 145.18). Potom už nikdy nebudeš opuštěný a sám!!
Ježíš Kristus říká: "Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života." (Jan 8.12). "A aj, já s vámi jsem po všechny dny." (Matouš 28.20).