Vše o životě a pro život!!


Bůh dává pokoj

"Dej mi pokoj! Už toho mám dost!" kdy konečně nastane klid? Já snad bud mít pokoj až v hrobě!" - volá ustaraná matka někam do prázdna. Žádný div: péče o celou domácnost, finanční statosti, problémy s dětmi, manžel alkoholik, k tomu nevěrný a bez práce, spory se sousedy a příbuznými.. Stálé napětí nás okrádá o zdraví a bere klid. A dosáhneme jej pak vůbec? 
Co je "pokoj"? Člověk po něm odedávna touží. Jde mu však jen o příměří, o "tichou domácnost", o relativní pocit zdraví apod.? Nebo chce něco víc? Možná, že znáte výraz "šalom", jímž se lidé zdraví v Izraeli. Jeho význam je bohatý a nejlépe vystihuje smysl opravdového pokoje. Znamená "dokonalý a ničím nerušený" život. Lidé si navzájem přejí zdraví, blahobyt, štěstí, radost, mír - dobrý vztah nejen k Bohu, ale i k lidem a přírodě. Člověk však nemůže takového stavu dosáhnout vlastním úsilím.
Nepřítel pokoje. Nepokoj přišel na svět v okamžiku, kdy první člověk - Adam odmítl Bohu poslušnost a zařídil se po svém. Jak se lidstvo "zařídilo", vidíme kolem sebe: devastovaná příroda, rozvrácené rodiny, zločinnost,, nenávist, napětí, boje a války. Lidé nepřijali Boha. Poslouchají toho, jenž jim život rozvrací a žene je do začarovaného kruhu. Nedopřává klidu, aby se člověk mohl zamyslet nad marností svého pachtění a nad smyslem svého života. Vnucuje stále nové požadavky, abys neměl čas k poznání Boží pravdy, která by tě vysvobodila!
Dárce pokoje. Ježíš Kristus, Syn Boží, je v Bibli nazýván Knížetem pokoje. Přišel a přinesl nám ve své oběti na kříži pravý pokoj - cestou smíření a odpuštění. jen v něm a s Ním můžeme prožívat a udržovat mír a pokoj. On je dárcem pravého pokoje v srdci. jen v odpuštění a smíření s Bohem a s lidmi vstupujeme na cestu opravdového pokoje, který máme rozdávat lidem kolem sebe.
Přijmi opravdový pokoj! Ježíš Kristus zná tvůj nepokoj a ví, jaké bouře zmítají tvým srdcem. Toužíš po pokoji? Obrať se na něho. On tě miluje a chce ti pomoci. Popros ho: "Pane Ježíši, ty znáš můj neklid, napětí, strach a podrážděnost. Znáš i moji pýchu, sobeckost a nesmiřitelnost. Víš, jak způsobuji bolest a nepokoj i lidem kolem sebe. Prosím tě, pomoz mi. vejdi do mého srdce a naplň mne svou láskou, odpuštěním, radostí a stálým pokojem. Amen!"
"Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!" (Bible, Jan 14.27)