Vše o životě a pro život!!


Našel jsem pravdu

Až do svých 20 let jsem si myslel, že Boha nepotřebuji, a tak jsem ho ani nehledal. Jako mladého muže mě však zajímal svět a jeho záhady. Toužil jsem poznat pravdu o podstatě a smyslu života. Prožil jsem však události, které mě vedly k přemýšlení, zda Bůh skutečně je.
Začal jsem okultismem. "Jak je možné, že to funguje?" říkal jsem si, když jsme seděli v kroužku kolem hořící svíčky a ptali se "JICH" na to, co každého zajímalo. Jak to, že ONI dokážou popsat i události, které se stanou až za 14 dnů? Je to vibrace, psychická energie nebo opravdu odpovídají duchové zemřelých? Neváhal jsem, když jsem se dověděl o přednáškách, které slibovaly odpověď na podstatu života. "Že bych žil už několikátý život?", mysll jsem si při pohledu na dívku, která seděla kousek přede mnou a se zavřenýma očima živě popisovala, jak se v minulém životě prochází japonskou zahradou. Postupně se mi začaly otevírat úplně nové oblasti a s nimi mnoho temných věcí, které mě přitahovaly. Moje knihovna se plnila spoustou knih a každá z nich sdělovala svou osobitou představu o světě. Začal jsem tušit, že tu musí být "někdo", kdo všechno řídí a všemu dává smysl. Přesto zůstávala 1 otázka nezodpovězená: "Které náboženství je to pravé?" Sedím u stolu, popíjím čaj a poslouchám už několikátou přednášku o tom, že vše má společný princip a všechna náboženství prý v sobě mají kousek pravdy: islám, budhismus, hinduismus, křesťanství,.. Tehdy jsem  však ještě nevěděl, že se tu jedná o falešné učení. "Jestli je všechno, co ti lidé říkají, pravda, pak to bude znamenat radikální změnu v mém životě! Rodiče, škola, moje dívka - toho všeho že bych se musel vzdát?" Začal jsem mít strach. Co když teď odporuji Bohu? Ale je vůbec toto učení správné? Co je pravda a co není? "Bože, ty sám mi dej poznat pravdu, nechci se nechat někým oklamat!" volal jsem v zoufalství k Bohu.
Kdo hledá, nalézá. Po nějaké době jsem sáhl do své knihovny pro jednu z knih Bible, kterou jsem kdysi dostal. Bylo to Lukášovo evangelium. Příběh o Ježíši jsem znal už ze dřívějška, ale v ten okamžik jakoby mluvil přímo ke mně. Poznal jsem najednou, že tohle je to, co jsem hledal. Text na konci mě vybízel k modlitbě. Vyznal jsem v ní touhu svého srdce: "Pane Ježíši, potřebuji tě! Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. odpusť mi. Otvírám ti dveře svého života. Děkuji ti za odpuštění mých hříchů a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takový, jakým mě chceš mít." Dříve jsem se bál něčemu věřit, abych nebyl oklamán. Teď jsem však věděl, že Bible daná člověku je to jediné a pravé poselství od Boha. Pochopil jsem, že učení, v nichž jsem dříve hledal pravdu, byla falešná. Jistota, která se teď objevila v mém životě, mě naplňovala radostí. "Ježíš je živý! Miluje mě!" Rozhodl jsem se, že Ježíši Kristu podřídím celý svůj život. Dodnes jsem tohoto rozhodnutí nelitoval. Ježíš mi dal úplně nový život, který s ním budu žít neustále. Ať se k Němu s čímkoli obrátím, vím, že mě slyší.            Jiří Marek

"Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno."  (Bible, Lukášovo evangelium 11.10)