Vše o životě a pro život!!


Hra s ohněm

Milá Martino!
Včera ses mě ptala, co soudím o "doptávání se" a o "hře se stolečkem". Řekl jsem ti, že to považuji za velice nebezpečnou věc a za veliký podvod. Děsí mě, jak lehkovážně vám někteří dospělí nabízejí návody, které všaks sebou přinášejí právě opak toho, co slibují. Musím přitom myslet též na lidi závislé na drogách. Myslím si, že asi většina k nim došla jenom ze zvědavosti, nebo že k nim byli přemluveni. Jistě si nikdo z nich zpočátku nemyslel, že by se stal na nich závislým. Spíš naopak: "Mně se nemůže nic stát. Jednou (to je jakoby nikdy) to člověk přece může zkusit!" Podobně je tomu také při lehkovážné zvědavosti, nejen u mladých lidí, chtít nahlédnout do budoucnosti. Toto pokušení je prastaré: člověk vždy rád chtěl vědět, co se v jeho životě staneDoufá pak - když se to doví, že by přece jenom mohl něco ještě změnit. Vyhnout se předpověděné události změnou svého jednání. V tom je však háček. Tím by však zase mařil "vidění do budoucnosti". A tak tedy později u tohoto bodu by se musel myslící člověk pozastavit nad tím, jak se sám oklamává. Na druhé straně je přece jasné, že by nebylo pro žádného člověka dobré, kdyby věděl, jaké neštěstí či nemoc na něho čeká. Byl by ochromen ve všech svých snahách zvládnout všední den. 
Hvězdopravce a věštce známe konečně i z Bible, která ovšem před nimi vždy důrazně varuje. Tito lidé se nemají vyhledávat, protože tu jde o vydávání se do světa mocností temna, kterých se pak člověk jen tak rychle nezbaví. Rocky, velice známá postava, na celém těle tetovaný muž hamburské rockové scény, řekl v rozhovoru krátce před smrtí: "Strach před satanem se dostaví teprve později, když chceš od něho pryč." Vypravoval také mimo jiné o tom, že se satanovi upsal a byl hluboce na něm závislý, než ho Pán Ježíš vysvobodil z jeho hrozných spárů. Když jsem před několika lety nevědomky narazil na "věšteckou" skupinu, řekla mi 1 žákyně, která se jí účastnila, sama od sebe: "Jak jsem se jen toho mohla účastnit! Už se určitě nikdy nezbavím strachu před datem mé smrti, které mi bylo předpovězeno." Vyjádřila něco, co bylo celé třídě najednou jasné: Z celého žertu se stal pro každého vážný osobní problém, kterého se nemohli nijak zbavit.
Doufám, milá Martino, že nyní rozumíš, co bych si přál. Abys byla ušetřena takových smutných zkušeností, které by tě po celý život ničily. Byly by ti velikou zátěží, nikoli pomocí. Přirozeně, kdo by chtěl nebo mohl ti něco zakázat? Ale ty jsi chtěla znát můj názor, a proto ti píšu tento dopis. Mám bolest, když vidím, jak mladí lidé "odcházejí k ďáblu" - žel zcela doslovně. Děsí mě, když slyším, kolik času pro tyto "hříčky" mladí lidé, a ještě více dospělí, obětují. Často čekají i několik hodin, než jim domnělý duch dá svou odpověď. Chtěl bych ti dodat odvahy, najdi si čas a zkus se někdy v modlitbě obrátit k Bohu. Pak čti Bibli. Jsem si jist, že ti Bůh dá ve všem jasnou odpověď. To ostatně zjistil i známý teolog Dietrich Bohoffer, když ve své zoufalé situaci v koncentračním tábořeformuloval tyto věty: "Vím, že nádherné mne moci chrání,a s důvěrou čekám, co přijde dál. Bůh je stálý, zůstane vždy s námi, ráno večer, každý nový den." To je moje největší přánípro tebe a tvé přátele: abyste svou životní naději upnuli na přítomného živého Boha. Pak nepotřebujete žádné "hrátky" a okultní pomocné prostředky, abyste řešili otázky budoucnosti. Neboť Ježíš Kristus je vaše naděje! On je Boží odpověď na bezradnost a bezmocnost tohoto světa. Pro ty, kteří v něho věří, má připravenou krásnou budoucnost. Svěřit svůj život Ježíši Kristu znamená také, že jsi podJeho ochranou. Pak můžeš s velikou radostí a důrazem odmítnout, když tě lidé budou zvát na všelijaké "sedánky, pendlování, věštění, ..".
Neodmítej však Boží pozvání - vždyť tě k sobě zve sám Bůh - Stvořitel nebe i země, aby s tebou hovořil. Chce, abys byla v něm plně svobodná. Věř mu - On to s tebou myslí nejlépe.  Zdraví tě tvůj přítel T.