Vše o životě a pro život!!


Bývala jsem léčitelkou

Léčitelství jsem provozovala jako živnost od roku 1993. Byla to práce, která mě velmi bavila a naplňovala. Musím také upřímně napsat, že mě i finančně zabezpečovala. Moje klientela rostla a rozšířila se nejen po celé České republice, ale rozrůstala se také do zahraničí. Lidé odcházeli velmi spokojeni a doporučovali moje služby i svým přátelům a známým. Byla jsem přesvědčena, že moje léčba funguje. Později jsem však začala pociťovat, že mě něco svazuje. byla jsem plná závislostí na správném stravování, na barvách, oblečení, na biorezonátorech, na energiích Jin a Jang. Cítila jsem se jako v pavoučí síti. V této době jsem začala být zoufalá ze svého soukromého života. Moje osobní neštěstí mě však ještě více vedlo k pomoci lidem způsobem, o kterém jsembyla přesvědčena, že je tím nejlepším.

Moje cesta hledání. Byla jsem na cestě hledání a stále jsem objevovala účinnější metody léčby. Moje energie byla natolik silná, že jsem ji předávala i na dálku a lidé vnímali brnění a pálení v různých částech těla. Pomocí kyvadélka jsem diagnostikovala různá onemocnění a disfunkce jednotlivých orgánů těla - a to i z fotografie. Určovala jsem druh stravy na dané léčebné období, bylinné směsi, minerální hospodářství v těle (teré minerály chybí a jak je doplnit), vedla jsem lidi k cvikům jógy, k závislosti na měsíci a jeho cyklech, doporučovala jsem homeopatii, akupunkturu a podobné čínské, tibetské a indické praktiky. Kromě známých metod léčitelství jsem se aktivně věnovala také novému oboru - psychosomatické artterapii léčebnými obrazy. Tuto metodu jsem aplikovala nejen ve své praxi léčitelky, ale i ve svém soukromí. Dokonce jsem spolupracovala se zakladatelkou této metody. Účastnila jsem se řady seminářů, kde jsem předávala lékařům své zkušenosti s touto metodou.

Překvapivá zpráva. Pocházím z nevěřící rodiny, a proto jsem toho o Bohu nikdy moc nevěděla. Přesto jsem věřila, že něco mezi nebem a zemí musí být, protože jsem pracovala s energií a fungovalo to. Nejprve jsem tuto energii nazývala podle čínských praktik - matka Země a otec Vesmír, energie Jin a Jang, ale pak jsem se stále víc zabývala myšlenkami na Boha z Bible. Začala jsem se k němu sama pravidelně modlit. vedla jsem k modlitbě i ty, kteří vyhledali moji pomoc léčitelky. S překvapením jsem zjišťovala, že modlitba byla účinná. navíc mne osvobozovala a naplňovala zvláštním pokojem. Bibli jsem však v té době ještě nečetla.  Tento úsek mého života byl pro mě velmi bolestivý, protože se nad mou rodinou vznášel temný mrak hrozícího rozvodu. Tehdy jsem se v jedné knize poprvé dočetla o Ježíši Kristu. Začala jsem se také stýkat s křesťanskými kamarády. Velmi mě překvapilo, když se mi snažili vysvětlit, že práce léčitelky není v souladu s Bohem, ale že jsou to démonické praktiky. Vůbec jsem tomu nerozuměla a všechno se ve mně vzpíralo a bouřilo. "NE, já přece pomáhám lidem, já je uzdravuji!" 

Pálím za sebou mosty. Mezi mými kamarády byla i Diana, která na mě zapůsobila svou tichostí a láskou. Začala se za mě modlit a brzy jsem se díky ní ocitla poprvé na bohoslužbě. Tam mi dala dárek - Bibli. doporučila mi číst evangelia, která jsou na začátku Nového zákona. Ani nevím, jak, ale začala jsem doslova hltat duchovní potravu a každý den se modlit k Bohu Otci skrze jeho Syna- Ježíše Krista. On zemřel za mé hříchy na kříži Golgoty a je tou jedinou cestou k Otci. Činila jsem pokání a vyznala Ježíši své hříchy. Také jsem učinila rozhodnutí, že s léčitelstvím skončím, a všechny knihy a podklady jsem poslední dubnový den - den pálení čarodějnic - spálila na zahradě na hranici. Tak člověk pálí mosty! Na druhý den se odstěhoval můj muž a požádal o rozvod. Byla jsem zoufalá, bez peněz, bez práce, bez jistoty bydlení (jednalo se o prodeji domku) a se dvěma dětmi. Tehdy jsem se modlila k Ježíši a řekla mu: "Můj život skončil, zbyly z něho jen trosky. Pane Ježíši, jestli můj rozbitý život chceš, tak si ho vezmi a jsi-li opravdu živý, tak mi pomoz."

Šťastný obrat. Potom se začaly dít opravdu neuvěřitelné věci. Seznámila jsem se s jednou věřící rodinou, u které jsem našla porozumění a lásku. Začala jsem chodit na nedělní bohoslužby a na domácí skupinky. Jednou jsem v Bibli četla tato slova: "Nevneseš do svého domu ohavnou modlu, propadl bysl klatbě jako ona. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá." (¨5. kniha Mojžíšova 7.26). Mé oči se najednou otevřely a já jsem jasně pochopila plnou pravdu o léčitelství. Na první pohled se může mnohým lidem zdát, že léčitelství pomáhá. ALe zatím je lstivě vede k závislosti na různých modlách (obrazech, barvách, stravě, tělu, přírodě, léčitelích,..). Bůh byl stále se mnou a otvíral mi oči. Můj nový život s Pánem Ježíšem začal. Daroval mi pokoj a radost i v těch největších krizích. Jako zázrak mi připadá postupná obnova vztahu s manželem. Rozvedli nás koncem července a už od prosince jsem poznala, že Hospodin chce naše manželství obnovit a uzdravit v nás všechna ta zranění, která jsme si způsobili. Připadalo mi to jako věc, která je naprosto nemožná, ale začala jsem se za svého bývalého muže modlit. Nyní spolu již nějakou dobu chodíme.

Začínám nový život. Netvrdím, že život je teď snadný a bezproblémový. Ale mám jistotu a pevnou důvěru v lásku mého nebeského Otce, který mi zaslibuje, že mě neopustí a nikdy se mě nezřekne. On je mým hradem nedobytným a on je tím, který jde přede mnou. Mění mé srdce a naplňuje mě svou bezpodmínečnou láskou, pokojem a radostí. Je plný lásky a slitování a tuto lásku má i pro tebe. Nechal tobě i všem lidem bez rozdílu v Bibli tento vzkaz: "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho ¨věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Janovo evangelium 3.16). Neváhej a přijmi Jeho lásku. A pokud máš trápení, bolest, úzkost nebo jsi sám, třeba jsi i nemocný, odevzdej Pánu Ježíši svůj život i všechny svoje starosti. Jestli nevíš, jak pak mu můžeš třeba říct: "Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi za mne zemřel na kříži. Vím, že jsem hříšný. Prosím, odpusť mi mé hříchy, vejdi do mého srdce a dej mi nový život. Amen." On tě zná, a proto není důležité, jak krásná slova volíš, ale velmi záleží na tvé víře a upřímnosti. Přeji ti, aby ses setkal s Boží láskou, aby i tvůj život se stal plným!        Jiřina Ploháková