Vše o životě a pro život!!


V zajetí okultismu

V mém životě se začaly dít zvláštní věci. Byla jsem hodně unavená a stále se to zhoršovalo. Ztrácela jsem sílu žít. Cítila jsem se špatně tělesně i duševně. Přicházely mi myšlenky skončit se životem. Když jsem šla kolem vody, něco mi našeptávalo: "Skoč do té vody a budeš mít pokoj." Když jelo větší auto, přitahovalo mě to k němu. Pouze proto, že mám 3 děti, jsem to neudělala. Byly to opravdu těžké zápasy. Život se pro mne stal nesnesitelným.
Jak to všechno začalo. Na pracovišti jsem se setkala s jedním chlapcem, který cvičil jógu. Pozval mě mezi své přátele a slíbil mi, že tam najdu to, co hledám: přátelství, lásku a porozumění. Navíc se naučím cvičit jógu, která mi pomůže odstranit různé tělesné problémy. Začala jsem pravidelně chodit do jógy, cvičila jsem ji i doma a jednou týdně jsem jezdila do nedalekého města, kde byl školený cvičitel jógy. Mezi novými přáteli mi bylo moc dobře a říkala jsem si "to je ono!"
Smysl života. Konečně jsem našla v životě to, co jsem hledala. Po jednom relaxačním cvičení se mi znenadání podařilo opustit tělo. Můj cvičitel jógy mi řekl: "Musím ti říct, žejsi perfektní! Tohle mnozí cvičí mnoho let a tobě se to podařilo tak brzy! Když budeš cvičit pod mým vedením, budeš nepřekonatelná. Máš v sobě ohromné schopnosti, o kterých ani nevíš. vydej se tomu naplno a uvidíš, že ti bude lidstvo padat k nohám." zanedlouho jsem se zúčastnila soustředění, kde se cvičila j´ga, učili nás vyhledávat geopatogenní zóny, najít vodu, určovat šťastné a nešťastné dny podle dat narození, dále jasnovidectví, věštectví, hádání z ruky atd. Postupně jsme začali všechno praktikovat. Nejdříve jsem k tomu potřebovala všelijaké pomůcky - spirály, kyvadla a jiné věci, ale později mi stačily jenom moje ruce. Objevila jsem v sobě, že jsem na tyto věci velmi citlivá. Třetí den pobytu za mnou přišel vedoucí našeho týmu a vzal si mě stranou. Řekl mi: "Víš, mně bylo bohy zjeveno, že jsi duše vyvolená. nemusíš to přijmout, ale já bych chtěl, abys byla zasvěcená. Scházíme se zvlášť v úzkém kruhu. Máš v sobě ohromný potenciál energie, to jsem ještě nezažil. Musíš léčit i lidi." To mě úplně nadchlo. Říkala jsem si: "Tolik lidí je nemocných. Budu jim pomáhat a oni mě za to budou mít rádi."
V zajetí okultismu. Po návratu jsem všechno, co jsem načerpala, předala členům naší skupiny. zanedlouho se u některých začalo projevovat jasnovidectví a věštectví. Ten chlapec, co mě přivedl, měl jasnovideckého ducha. jednou jsme seděli a povídali si. Najednou řekl, že sem jede auto a jmenoval lidi, kteří v něm sedí. Za chvíli k nám ti lidé opravdu přišli. Pro něho nebyl problém vidět přes zdi nebo do jiných míst. Některým se začaly zjevovat různé věci a viděli i do budoucnosti. Já jsem začala vidět záření, které vycházelo z lidí. Podle zabarvení aury jsem dokázala určit, jak je člověk nemocný. Nebo jsem nemoc diagnostikovala pomocí kyvadla. Málokdy jsem se zmýlila. Jednou se nám dokonce zjevil nějaký duch, který řekl, že přijde konce světa.
Duchovní zápas. V té době jsem trpěla chronickými záněty průdušek a lékař mě poslal do lázní. Jednou v neděli jsem šla podívat se na bohoslužbu do kostela. Zpívali tam mladí lidé křesťanské písně. Zvláště jedna písnička na mě tak zapůsobila, že jsem plakala a prosila v duchu Boha, aby změnil také můj život, jak se zpívalo v té písni. Po bohoslužbě jsem se s těmi mladými zpěváky seznámila a poprosila o text písně. Pozvali mě k sobě na návštěvu. Poprvé jsem slyšela o Ježíši Kristu tak zvláštně a hezky hovořit. Vyprávěli, jak Ježíš změnil jejich život. bylo mi s nimi dobře. Vyměnili jsme si adresy a občas jsme si napsali.
Konec světa. Vzhledem k tomu, že mnoho předpovězených věcí jasnovidců z naší skupiny se vyplnilo, skutečně jsem věřila, že přijde konec světa. Napsala jsem o tom i svým křesťanským přátelům z lázní, protože mně byli velmi blízcí. Přála jsem si, aby o tom také věděli. Všechno jsem jim vypsala, i moje zkušenosti s naší skupinou. Napsali mi moc hezký dopis. Nevyčítali, nehaněli to, co dělám. jen mi vypsali určitá místa z Bible. Vysvětlili mi, že Bible je Boží slovo k lidem, ať si ta místa přečtu a přemýšlím o nich. varovali mě, že to, co dělám, není podle Bible, tedy ani z Boha. V Bibli je napsáno, že nikdo neví, kdy přijde konec světa, jen Bůh. Rozhodla jsem se, že všechno řeknu v naší skupině. Podtrhla jsem si v Bibli ta místa,na která mě moji přátelé upozornili. Ve skupině to nepřijali. Stáli si na svém. Tvrdili, že jsou Bohem vyvolení a toto slovo se na ně nevztahuje. Platí prý jen pro ty, kteří nejsou obdarováni vyjímečnými schopnostmi. nechala jsem se přesvědčit. Té noci jsem prožila něco, co bych nepřála nikomu. Zjevovaly se mi různé postavy, něco mě škrtilo a slyšela jsem zřetelné hlasy, které mi na jedné straně vyhrožovaly a na druhé slibovaly. Ráno jsem chtěla jít do práce, ale byla jsem tak strašně slabá, že jsem nemohla vstát z postele. Bylo mi špatně a ztrácela jsem vědomí. Měla jsem pocit, že uvnitř hořím. Dva dny předtím, než se to stalo, jsem začala cítit takový odporný kouř, který kolem mě nikdo jiný necítil. Došlo mi, že je to spojeno se silami, které mě dříve pomáhaly a teď na mě útočí!
Pomoc na poslední chvíli. Přepadla mě úzkost. Začala jsem se modlit a prosila jsem Boha o pomoc. Najednou jsem ztratila zrak a všechno se ponořilo do tmy. Myslela jsem si, že snad už umírám. Pořád jsem padala, bylo mi hrozně zle, chtělo se mi zvracet, uvnitř mě svírala krutá bolest. Celé tělo mě pálilo. Měla jsem takový nepříjemný pocit, jako bych padala do propasti a neměla se čeho zachytit. Zkřivila se mi ústa a nemohla jsem mluvit. V duchu jsem volala k Bohu: "Bože, odpusť mi a postarej se o moje děti, ať má vina nepadne na ně, ať ony nejsou za mne trestány." Poprosila jsem Pána Ježíše, aby moji duši nenechal jít do pekla, ale vzal ji k sobě. Stalo se něco zvláštního, co se slovy těžko popisuje. Měla jsem pocit, jakoby mě někdo vzal do náruče. Nepříjemné padání přestalo, ale stále jsem byla ve tmě. Pak jsem stoupala nahoru a chvilku jsem nevěděla, kde jsem. Postupně všechny útoky přestaly. Uvědomila jsem si, že mne Bůh zachránil. U nás v kině promítali film "Ježíš", který končil modlitbou. Uvěřila jsem, že Ježíš Kristus za mě zemřel, vstal z mrtvých  a může mi opravdu pomoci. Poprosila jsem ho, aby můj život změnil a řídil On sám. Bůh mě vyslyšel. Dostala jsem mnohem víc, než jsem si dovedla představit - dar věčného života! Můj život nyní patří jen Jemu. Možná, že i ty jsi v zajetí okultních sil, zabýváš se věštěním, jasnovidectvím, esoterikou, magií, astrologií, spiritismem, parapsychologií nebo jinými praktikami. Neber moje zkušenosti na lehkou váhu. To, co jsem si vytrpěla, bych nikomu nepřála. Neváhej poprosit Pána Ježíše Krista, aby vstoupil do tvého života a osvobodil tě. Jenom On má tu moc, jedině On ti může pomoci. Ježíš zemřel na kříži za tvé hříchy. Vstal z mrtvých, aby každý, ,kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný v nebi. Ježíš tě miluje!            Zdeňka Zelená